Apie mus

LAVA  – nacionalinė atsakingo verslo asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos principus savo veikloje.

Tai atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi platforma, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.

LAVA susiformavo iš 2005 m. Lietuvoje pradėjusio veikti Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo NAVĮT, jungusio Jungtinių Tautų „Pasauliniam susitarimui“ priklausančia įmones, kurios nusprendė formalizuotis – tapti nacionaline asociacija.

Asociacija vienija įvairiose srityse dirbančias įmones ir organizacijas, kurios siekia veikti atsakingai ir dalintis šia patirtimi su kitais: remti etiškos veiklos principus, gerbti darbuotojų žmogaus ir darbo teises, tausoti išteklius, saugoti aplinką, netoleruoti korupcijos, siekti pilietinės visuomenės kūrimo.

2013 m. LAVA tapo ir formalia organizacija, ir Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ atstovybe Lietuvoje.

LAVA misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą.

Asociacijos nariai dalijasi ir keičiasi informacija ir patirtimi atsakingos veiklos srityje taip gerindami veiklos strategijas ir įgyvendindami projektus visuomenės naudai, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, NVO.

Narių veikla grindžiama tarpusavio pasitikėjimu, pagarba, etišku elgesiu bei aktyviu dalyvavimu.

Kviečiame jungtis!

LAVA organizacijų vadovai - apie narystę

Jungtis į asociaciją ir vienyti jėgas kviečiamos  verslo ir nevyriausybinės organizacijos, mokslo įstaigos - visi, kam aktuali įmonių verslo atsakomybės tema ir jos diegimas, veiklos praktika ir galimybės pritaikyti tai savo veikloje - nesvarbu, maža ar didelė esate organziacija.

Kodėl tapti LAVA nariu?
NARYSTĖS FORMA. Užpildykite!

Narystės forma

Ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts