LAVA veiklos ataskaita

Tai pirmosios dviejų metų kadencijos LAVA valdymo  veiklos ataskaita. Kongreso ir Tarybos  Valdymo organų nariai yra išvardyti ataskaitoje.

L A V A   V E I K L O S   A T A S K A I T A 2013-2015 m.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts