Tikslai

Formuoti kokybę

skatinti atsakingos veiklos principų plėtrą, formuoti atsakingos veiklos kriterijus.

Teikti siūlymus

valstybės institucijoms dėl atsakingos veiklos kriterijų, vertinimo, strategijų, programų, įstatymų etc.

Didinti svarbą

stiprinti atsakingos veiklos vertės suvokimą ir vertinimą visuomenėje, versle, tarp institucijų.

Ugdyti

dalintis patirtimi, padėti diegti atsakingos veiklos principus, teikti metodinę medžiagą, organizuoti seminarus, konferencijas ir kt. renginius

Informuoti

organizuoti tyrimus, analizuoti ir viešinti duomenis apie atsakingą veiklą Lietuvoje, gerosios praktikos pavyzdžius.

Bendradarbiauti

su atsakingos veiklos tikslus keliančiomis įskaitant tarptautines, organizacijomis

Atstovauti

šalį Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarime“ ir remti susitarimo principus.
LAVA tikslai išsamiai – Įstatuose, čia
Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts