2013 m. sausio 30 d.

Paskelbta NAVĮT 2013 m. pirmininkaujanti įmonė

Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP) ir Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas (NAVĮT) Lietuvoje pakvietė elektros skirstomųjų tinklų bendrovę AB LESTO 2013 m. tapti NAVĮT vadovaujančia įmone. NAVĮT yra socialiai atsakingo verslo įmones vienijantis subjektas Lietuvoje. Pagrindinė tinklo misija – skatinti atsakingo verslo idėjas ir jų plėtrą, kaip esminę darnaus vystymosi sąlygą Lietuvoje.


NAVĮT yra Jungtinių Tautų (JT) iniciatyvos – Pasaulinio susitarimo (angl. UN Global Compact) – dalis Lietuvoje. Pagrindiniai Pasaulinio susitarimo principai – žmogaus teisės, darbuotojų teisės, aplinkos apsauga bei kova su korupcija. Prie tinklo prisijungusios įmonės įsipareigoja diegti susitarimo principus savo veikloje, dalyvauti iniciatyvos plėtroje ir kasmet teikti socialinės atsakomybės pažangos ataskaitas. Susitarimas sieja daugiau kaip 10000 organizacijų 145 pasaulio valstybėse ir daugiau nei 100 – Lietuvoje.

„Vertiname, kad LESTO yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo narė ir aktyviai dalyvauja Nacionalinio tinklo veikloje bei prisideda prie bendrų renginių įmonių socialinės atsakomybės tema. Vykdomi darbai, gerosios praktikos pavyzdžiai ir įmonės atstovų kompetencija bei matomas siekis gilintis į socialinės atsakomybės ir verslo tvarumo klausimus leidžia tikėtis, kad bendrovės  ketinimai veikti socialiai atsakingai yra rimti ir ilgalaikiai“, – NAVĮT sakė JTVP Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė.

„LESTO atsakingai priima šį pasiūlymą. Esame iš tų įmonių, kurios tiki darnaus vystymosi principais ir atsakingo verslo perspektyvomis. Labai vertiname išreikštą pasitikėjimą ir prisiimame atsakomybę skiepyti socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi tradicijas šalies versle“, – sakė AB LESTO generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius.

Susivienijusios į atsakingo verslo tinklą įmonės turi galimybę keistis žiniomis, patirtimi, dalintis naujovėmis, organizuoti bendrus mokymus, tobulinti įmonių atsakingo verslo strategijas ir drauge įgyvendinti visuomenei naudingus projektus prisidėdamos prie darnios plėtros Lietuvoje. Tinklui vadovaujanti įmonė inicijuoja bendrus tinklo narių susitikimus įmonių socialinės atsakomybės ir Pasaulinio susitarimo principų įgyvendinimo temomis, organizuoja metinį susirinkimą –konferenciją bei tinklo įmonių vadovų susitikimą.

NAVĮT tinklas kviečia spręsti problemas versle, atkreipdamas valdžios institucijų bei kitų verslo atstovų dėmesį. 2006 m. NAVĮT parengė pareiškimą-susitarimą prieš atlyginimų mokėjimą pažeidžiant įstatymus, 2007 m. tinklo iniciatyva buvo pradėtas „Baltosios bangos“ projektas, pristatytos pirmosios socialinės atsakomybės ataskaitos Lietuvoje.

Pasaulinis susitarimas Lietuvoje (NAVĮT) buvo pristatytas  2005 m. balandžio 14 d. ir pavadintas Nacionaliniu atsakingo verslo įmonių tinklu. Iki 2007 m. jam vadovavo JTVP. Siekiant, kad tinklas palaipsniui taptų verslo forumu, narių sutarimu buvo nuspręsta nuo 2007 m. vadovavimą tinklui kasmet perduoti vienam iš tinklo narių. Tinklui vadovavo bendrovės: „Swedbank“, „Aviva Lietuva“, TEO LT, „Omnitel, „Lietuvos draudimas“, „Ūkio bankas“, „Ernst&Young Baltic”.

AB LESTO perėmė prie Pasaulinio susitarimo 2009 m. balandžio 14 d. prisijungusios skirstomųjų tinklų bendrovės „VST“ narystę.

2012 m. AB LESTO buvo įteiktas Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas (NAVA) – bendrovė pripažinta „Metų bendruomeniškiausia įmone 2011 m.“ Lietuvos didelių įmonių kategorijoje. Apdovanojimas įteiktas už pažangą vystant bendruomeninius projektus, glaudžiai susietus su įmonės siekiais, bei sisteminį požiūrį į partnerystę. Anksčiau, 2010 m., bendrovė buvo nominuota „Bendruomeniškiausios metų įmonės 2010“ apdovanojimui ir pelnė specialųjį „Metų debiuto“ apdovanojimą.

Daugiau informacijos:

Ieva Labanauskienė
Jungtinių Tautų vystymo programos
Komunikacijos koordinatorė
Tel. +370 5 210 7405, mob. +370 675 33928, ieva.labanauskiene@undp.org
www.undp.lt

Ernestas Naprys
AB LESTO atstovas ryšiams su visuomene
Tel. 8 5 251 4516,
mob. 8 696 76469,
ernestas.naprys@lesto.lt
www.lesto.lt


Apie organizacijas:

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas (angl. UN Global Compact) – tai viena iš didžiausių pasaulinių įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų, kurią verslo atstovams 1999 metais Pasaulio ekonomikos forumo metu pristatė buvęs JT generalinis sekretorius Kofi Annan‘as. Jis pakvietė verslo lyderius jungtis prie iniciatyvos, kuri suvienijo veikti kartu verslo įmones bei organizacijas, Jungtinių Tautų organizaciją (JTO) ir pilietinę visuomenę, remiantis dešimčia universalių principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Pasaulinio susitarimo tikslas – skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su JT, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo.

Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP) yra pasaulinis Jungtinių Tautų (JT) plėtros tinklas, visame pasaulyje skatinantis visuomenės raidą bei padedantis spręsti plėtros uždavinius – nuo kovos už žmogaus teises ir žmonijos saugumą, iki skurdo mažinimo ir darnios aplinkos apsaugos užtikrinimo. JTVP veikia 166 pasaulio valstybėse ir, bendradarbiaudama su šalių vyriausybėmis bei pilietine visuomene, padeda kiekvienai iš jų kurti geresnį gyvenimą savo piliečiams.

Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas (NAVĮT) veikia kaip savanoriška organizacija, o prisijungti prie šio tinklo gali didelės, vidutinės ir smulkios Lietuvos įmonės ir ne pelno siekiančios organizacijos. Tinklo narių susitikimai organizuojami reguliariai, kartą per metus vyksta metiniai tinklo narių vadovų susitikimai ir metinės konferencijos.

AB LESTO – Lietuvos skirstomųjų tinklų operatorius, nuo  2011 m. sausio 1 d. vykdantis elektros energijos skirstymo ir visuomeninio elektros energijos tiekėjo veiklą. Šiuo metu LESTO aptarnauja daugiau kaip 1,5 mln. elektros vartotojų visoje šalies teritorijoje.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts