2013 m. lapkričio 06 d.

LAVA įmonės – tarp NAVA nugalėtojų

2013 m. lapkričio 6 dieną, šeštą kartą suorganizuota „Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo“ (NAVA) ceremonija ir pagerbtos įmonės, kurios labiausiai prisideda prie socialinės gerovės kūrimo ir poveikio aplinkai mažinimo Lietuvoje. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Ūkio bei Aplinkos ministerijomis bei socialiniais partneriais, konkursas finansuojamas iš tikslinių valstybės biudžeto lėšų.

Kategorijos 

NAVA nominacijos – „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ ir „Metų aplinkosaugos įmonė“ – tradiciškai skirstomos į smulkesnes kategorijas: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės šalies įmonės ir tarptautinės įmonės ar jų atstovybės, veikiančios Lietuvoje. Labiausiai pasižymėjusi įmonė pagerbiama pagrindiniu – „Socialiai atsakingos įmonės“ apdovanojimu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė sakė besidžiaugianti, kad kasmet prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje prisidedančių įmonių skaičius didėja ir vis daugiau bendrovių, užsiimdamos kasdienine verslo veikla, pasižymi brandžia savimone ir socialine atsakomybe. 

„Džiugina augantis smulkiojo ir vidutinio verslo susidomėjimas įmonių socialine atsakomybe bei didėjanti tokių įmonių vykdomos veiklos įvairovė. Sėkminga jų veikla neabejotinai yra vienas svarbiausių ekonomikos ir socialinės gerovės variklių visoje Europos Sąjungoje,“ – sakė ministrė A. Pabedinskienė.

 LAVA įmonės – tarp nugalėtojų 

Šiemet „Metų darbovietės 2012“ titulą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje už palankesnių, nei to reikalauja teisės aktai, ekonominių sąlygų užtikrinimą darbuotojams, laimėtoja pripažinta UAB „PakMarkas“, - LAVA asociacijos steigėja.

„Metų aplinkosaugos įmonės 2012“ nominacijoje tarptautinių įmonių ar jų atstovybių, veikiančių Lietuvoje, kategorijoje apdovanota dar viena įmonė, LAVA steigėja – „Swedbank“, AB: už kompleksinius sprendimus, mažinančius neigiamą įmonės poveikį aplinkai. 

Taip pat  džiaugiamės AB LESTO sėkme, kuri buvo viena iš pačių aktyviausių LAVA steigimo proceso dalyvių ir labai daug prisidėjo prie šios asociacijos atsiradimo ir sveikiname LESTO nominacijoje  „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2012”, didelių įmonių kategorijoje apdovanotą už įvairiapusę partnerystę bei gerųjų pavyzdžių sklaidą užsienyje. 

 Džiaugiamės ir dėl mūsų asociacijos nario – VšĮ „Vilniaus kooperacijos kolegija“, kuri „Socialiai atsakingos įmonės 2012“ kategorijoje buvo apdovanotą specialiu sertifikatu.

 Sveikiname ir didžiuojamės LAVA asociacijos narių ir jos partnerių pasiekimais!

 Daugiau apie visą konkursą: http://www.socmin.lt/index.php?-2101405238

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts