2013 m. spalio 02 d.

ĮSA – valstybės institucijoms

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT) suorganizavo seminarą – „Socialinės atsakomybės principų diegimas valstybės institucijose”.

Prieš keletą mėnesių po seminaro-diskusijos „Palankios aplinkos kūrimas įmonių socialinei atsakomybei: ko, kam, kaip reikia“ iškėlėme klausimą „Ar tik verslas turi nešti socialinės atsakomybės vėliavą?”, o spalio 2 d. SADM, kartu su dideliu būriu valstybės institucijų atstovų, analizavome šią temą.

Renginys apie socialiai atsakingos veiklos praktikos taikymą valstybės institucijose buvo savanoriška LAVA, EKT ir LR SADM iniciatyva, kuria siekiama vieno iš atsakingo verslo tikslų – darnios, atsakingos veiklos plėtros skatinimo visuose lygmenyse (tiek privačiame, tiek viešajame) visoje šalyje. Buvo akcentuojama, jog ne tik įmonės savo veikloje turi taikyti socialiai atsakingos (SA) veiklos principus, bet ir valstybės institucijos, kadangi verslo atstovai, visuomenės nariai nori matyti teisingą pavyzdį pradedant nuo aukščiausios valstybės valdymo grandies. 

Valstybės vaidmuo, ne tik kuriant palankią aplinką įmonių socialinės atsakomybės plėtrai (skatinant ĮSA), bet ir pačioms valstybės institucijoms rodant atsakingo elgesio pavyzdį (diegiant SA), yra ypač svarbus.

Socialiai atsakingų veiksmų įgyvendinimas gali ženkliai padidinti valstybinio sektoriaus veiklos skaidrumą ir patikimumą, visų pirma užsitarnaujant verslo, visuomenės pasitikėjimą valdžios institucijomis. Seminaro metu buvo kalbėta apie valstybės požiūrį į įmonių socialinę atsakomybę, jos svarbą ir reikšmę, įdirbį SA srityje, nagrinėti SA įgyvendinimo metodiniai pavyzdžiai, pristatyti praktiniai pavyzdžiai bei EKT, praėjusiais metais parengti metodiniai dokumentai aktualūs valstybės institucijoms.

Auditoriją maloniai nustebino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viršininko pavaduotojos Vilmos Vildžiūnaitės pranešimas, kuriame ji pristatė savo organizacijos vykdomas socialinės atsakomybės iniciatyvas, kurias VMI pradėjo jau beveik prieš dešimtmetį. Nors didžiąją dalį socialiai atsakingų iniciatyvų VMI vykdo išorinėje aplinkoje, tačiau pastangos darbuotojų srityje, leidžia VMI vadintis vienu iš geidžiamiausių darbdavių valstybės institucijų tarpe.

Seminare dalyvavo tokių įvairių valstybės institucijų atstovai nuo savivaldybių ir beveik visų ministerijų atstovų iki vyriausybės, seimo kanceliarijos atstovų, LR Prezidentės patarėjų. Socialinės atsakomybės valstybės institucijoje aktualijos sudomino daugiau nei 30 dalyvių iš 25 organizacijų.

„Panašu, jog pažanga šioje srityje vyksta, ypač tai pastebėtina centrinio aparato valdžios institucijose, kurios koncentruojasi Vilniuje, ar didesniuose miestuose. Socialinės atsakomybės apraiškų dar trūksta valstybės institucijose, kurios yra nutolusiuose nuo sostinės regionuose, vietos savivaldos institucijose. Ne veltui diskusijų metu buvo išsakyta dalyvių nuomonė, jog valstybės institucijų atstovams trūksta erdvės žinių pasikeitimui, gerosios patirties pasidalinimui šioje srityje. Dalyviai turi idėjų, atskirų žinių, tačiau pasigendama sisteminio požiūrio socialinės atsakomybės klausimu valstybės institucijose, platformos, kurioje vyktų patirties, žinių, kompetencijų mainai. Tokiu atveju atsirastų galimybė mokytis ir kolegoms, kurių nemaža dalis dar nesupranta, kas tai yra socialiai atsakingos veiklos principais pagrįsta valstybės institucijos veikla“, – pastebėjimais po susitikimo pasidalino EKT direktorius Gintas Umbrasas.

Seminaro metu:

- LR SADM atstovė Jelena Polijačuk apžvelgė praėjusį finansavimo laikotarpiu nuveiktus darbus SA srityje

- Vaiva Bražionytė (LAVA Tarybos narė, EKT vyr. konsultantė) pristatė SA plėtros aktualijas Lietuvos ir ES šalių kontekste, apžvelgė pagrindinius informacijos šaltinius ir socialinės atsakomybės srityje taikomas metodines priemones išskirtinai valstybės institucijoms

- Gintas Umbrasas (EKT, direktorius) pateikė daug diskusijų sukėlusius šiuo metu aptarinėjamus neatsakingus politikų, institucijų darbų pavyzdžius, kurie dažnu atveju sukelia neigiamą nuomonę visuomenėje apie valstybės tarnautojų vykdomą veiklą, sustiprina stereotipinį požiūrį, jog politikoje ir viešajame administravime dauguma darbų yra vykdomi neskaidriai, siekiant ne visuotinių, o asmeninių tikslų.

„Verta pastebėti ir pasidžiaugti, jog dauguma institucijų jau nemažai yra pasiekę ir nuveikę socialinės atsakomybės srityje. Manau, tam įtakos turėjo ir prieš 1,5 metų vykdyti panašūs mokymai, tačiau strateginio požiūrio į visos organizacijos, jai pavaldžių įstaigų socialiai atsakingos veiklos vykdymą dar tikrai trūksta. Yra daug darbų, kuriuos reikia padaryti“, – sakė LAVA Tarybos narė Vaiva Bražionytė.

LAVA inf.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts