2013 m. rugsėjo 27 d.

Paskelbtas „NAVA 2012“ konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), siekdama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, šeštą kartą skelbia Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą.

Šiemet jo nuostatuose ypatingas dėmesys bus skiriamas įmonių požiūriui į jaunų žmonių įdarbinimą ir jaunas šeimas. Konkursą, kuriuo metu bus įvertinta įmonių veikla už 2012 m., organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Ūkio bei Aplinkos ministerijomis bei socialiniais partneriais.

„Nacionaliniu atsakingo verslo apdovanojimu pagerbiamos tos įmonės, kurios labiausiai prisideda prie socialinės gerovės kūrimo ir jos stiprinimo, poveikio aplinkai mažinimo Lietuvoje. Jų veikla demonstruoja pačių įmonių lyderystę ir nuoširdų jų įsipareigojimą veikti skaidriai ir sąžiningai elgtis su darbuotojais, visuomene ir valstybe, įvertinti verslo veiklos poveikį aplinkai“, - sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

NAVA skiriamos trys nominacijos – Metų Darbovietė, Metų Bendruomeniškiausia įmonė, Metų aplinkosaugos įmonė.

Apdovanojimo nominacija dar skirstoma į 3 kategorijas – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės šalies įmonės ir tarptautinės įmonės ar jų filialai/atstovybės, veikiančios Lietuvoje. Labiausiai pasižymėjusioms įmonėms skiriamas pagrindinis – Socialiai atsakingos įmonės apdovanojimas. Iškilmingo renginio metu laimėtojams bus įteiktas apdovanojimo ženklas – statulėlė.

Įmonės kviečiamos aktyviai dalyvauti, paraiškos laukiamos iki spalio 9 d. Užantspauduotame voke paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu arba tiesiogiai pristatomos į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (A. Vivulskio g. 11). Kandidatus nominacijoms gali siūlyti verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, ryšių su visuomene ir reklamos agentūros.

Nuostatus, paraiškos formą ir informaciją apie paraiškos pateikimą galima rasti skyrelyje Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas SADM svetainėje.

LAVA inf.

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts