2013 m. rugpjūčio 30 d.

Įkurta Lietuvos atsakingo verslo asociacija – LAVA

LAVA (Lietuvos atsakingo verslo asociacijos) gimtadienis 2013.08.30. Asociacija įkurta siekiant ne tik skleisti atsakingos veiklos idėją, rodyti sektinus pavyzdžius, bet ir formuoti atsakingos veiklos kriterijus, LAVA misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą.
 
LAVA tapo vienintele didžiausios pasaulyje įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) kontaktine atstovybe Lietuvoje.
 
Asociacijos planuose – teikti metodinę medžiagą, konsultuotis, dalintis patirtimi tarp narių, organizuoti atvirus visuomenei seminarus, konferencijas, mokymus, kitus renginius, bendradarbiauti su darnaus vystymosi tikslų siekiančiomis (įskaitant tarptautines) organizacijomis bei teikti visuomenei ir valstybės institucijomis informaciją apie vykdomą narių atsakingą veiklą, gerosios praktikos pavyzdžius.

„Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. pristatė Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP), tais pačiais metais įsikūrė ir NAVĮT – tinklas daugiausia vienijo „Pasaulinio susitarimo“ narius Lietuvoje, jų šiuo metu yra 84. JTVP 2013 m. liepos 1 d. oficialiai baigė savo veiklą Lietuvoje, o NAVĮT nariai nusprendė formalizuoti ir išplėsti veiklą, todėl įsteigė Lietuvos atsakingo verslo asociaciją.

„NAVĮT, Lietuvoje subūręs įmones, keliančias sau aukštesnius tikslus plėtojant darnaus vystymosi tradicijas šalyje, subrendo tapti formalia organizacija. Tinklo veiklą tęsianti asociacija LAVA dabar turi puikias galimybes dar aktyviau ir kryptingiau diegti darnaus vystymosi principus ir prisidėti prie atsakingos veiklos kriterijų formavimo šalyje“, – teigia LAVA steigimui vadovavusios įmonės LESTO Korporatyvinės komunikacijos vadovė Edita Sirutienė.
 
„Dėkojame bendrovei LESTO, kuri šiais metais pirmininkavo NAVĮT ir parengė tinklą formalizavimuisi - asociacijos įsteigimui - imdamasi visų tam reikalingų žingsnių.  Kaip ir tinklas, asociacija vienys įmones ir organizacijas, kurios siekia veikti atsakingai ir integruoti  darnaus vystymosi principus į savo veiklas ir strategijas. Tikimės, kad asociacijos forma sustiprins šią įmonių iniciatyvą ir leis dar geriau koordinuoti narių veiklą diegiant socialinės atsakomybės principus Lietuvos versle“, – teigia LAVA Tarybos pirmininke išrinkta Audronė Alijošiutė, VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras vadovė.
 
Asociacijai vadovaus kolegialūs organai – 3 narių Taryba, 10 narių Kongresas bei Visuotinis narių susirinkimas. Pirmosios Tarybos nariais išrinkti: Audronė Alijošiutė (Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras), Vaiva Bražionytė (Ekonominės konsultacijos ir tyrimai) ir Liudas Jurkonis (Ernst & Young Baltic). Taip pat LAVA steigėjomis tapo dar 5 įmonės: UAB „Kvalitetas“, UAB „Omnitel“, UAB „Pakmarkas“, PIAR, UAB (PR Service / Edelman), AB „Swedbank“.
 
LAVA nariai įsipareigoja veikti vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo ir atsakingumo aplinkai principais, laikytis „Pasaulinio susitarimo“ principų bei siekti jų užtikrinimo savo veiklos aplinkoje – tarp partnerių, tiekėjų – bei teikti viešas ataskaitas apie vykdomą atsakingą veiklą. LAVA narių atsakomybės apibrėžtos asociacijos įstatuose.
 
„Neįmanoma siekti darnios pažangos be naujos bendradarbiavimo sampratos. Esame atviri ir kviečiame jungtis įvairiose srityse dirbančias ir darnos siekiančias įmones ir organizacijas, norinčias kurti atsakingos veiklos tradicijas ir prisidėti prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo  Lietuvoje“, – teigia A. Alijošiutė. Pasak jos, LAVA teiks pasiūlymus valstybės institucijoms dėl atsakingos veiklos kriterijų, vertinimų, strategijų, programų, įstatymų bei kitų teisės aktų, formuos atsakingos veiklos kriterijus bei stiprins atsakingos veiklos vertės suvokimą visuomenėje.  
 
Buvę NAVĮT nariai automatiškai netampa asociacijos LAVA nariais – visos įmonės įstoti į asociaciją turi iš naujo. Taip siekiama, kad asociacijos nariais būtų tik aktyvios įmonės, realiais veiksmais siekiančios prisidėti prie atsakingos veiklos plėtros Lietuvoje. Asociacijos nariais siekiančios tapti įmonės turi užpildyti asociacijos interneto svetainėje pateiktą formą „Tapti nariu“, pateikdamos pasirašytą deklaraciją-kreipimosi laišką, kuriuo jos pritaria Asociacijos tikslams.
 
Sprendimą dėl narystės patvirtinimo priima asociacijos Kongresas.
 
LAVA steigėjai:
  • Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, VšĮ
  • Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, UAB
  • Ernst & Young Baltic, UAB
  • Kvalitetas, UAB
  • Omnitel, UAB
  • Pakmarkas, UAB
  • PIAR, UAB (PR Service / Edelman)
  • Swedbank, AB

 LAVA inf.

Foto:
Simbolinio atsakingo verslo įmonėms vadovaujančios organizacijos ženklo - skambučio - perdavimas: NAVĮT pirmininkaujanti AB LESTO perduoda skambutį ką tik įsteigtos LAVA tarybai. Iš kairės į dešinę: Liudas Jurkonis (Ernst&Young Baltic), Renata Gaudinskaitė (AB LESTO), Audronė Alijošiutė (ECAT), Vaiva Bažionytė (EKT).    

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts