2013 m. gruodžio 10 d.

LAVA Taryba įvairių įmonių atstovams pristatė Asociacijos veiklą

2013 m. gruodžio 10 d. Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (toliau - LAVA) Taryba vieno iš savo narių - banko Swedbank patalpose - suorganizavo asociacijos steigėjų, narių, potencialių narių bei visų besidominčių LAVA veikla įmonių atstovų susitikimą.

Beveik trys dešimtys susitikimo dalyvių išgirdo pranešimą apie LAVA veiklą ir dalyvavo diskusijoje apie jos ateitį,  perspektyvas.  

LAVA Tarybos pirmininkė Audronė Alijošiutė susitikimo pradžioje minėjo, jog visos stambios Europos Sąjungos įmonės iki 2014 m. Europos Komisijos yra prašomos įsipareigoti plėtoti požiūrį į ĮSA atsižvelgiant į bent vieną iš šių gairių variantų: Jungtinių tautų (JT) „Pasaulinio susitarimo“ (Global Compact) principais; EBPO rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms; socialinės atsakomybės gairių standartu ISO 26000.

Buvo paminėta ir tai, jog 2014-2016 m. JT „Pasaulinio susitarimo“ strategija kvies paspartinti iniciatyvos perėjimą nuo laipsniškų pokyčių į pertvarkos veiksmus, kurie turėtų didelę įtaką finansų, aplinkos apsaugos, socialinėje ir etikos sferoje.

Taigi vartotojų, aplinkos, visuomenių, reguliuojančių institucijų lūkesčiai ir reikalavimai verslo organizacijoms kinta, jie auga, ir verslas vis daugiau dėmesio turės skirti savo veiklos poveikiui aplinkai.

Susitikimo metu pažymėta, jog nuo Asociacijos įsteigimo praėjus trims mėnesiams jau yra nuveikta nemažai darbų, kuriais galima pasidžiaugti: suorganizuota keletas edukacinių renginių, užmegzta partnerystė su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis, asociacija ir jos veikla pristatyta žiniasklaidai.

Susitikime dalyvavusių įmonių atstovai teigiamai įvertino tokios asociacijos įsteigimą bei pažymėjo, kad veiklos pradžia yra labai gera ir reikėtų aktyviau viešinti informaciją apie vykdomus renginius, iniciatyvas, daugiau orientuotis į visuomenės edukavimą apie darnų, tvarų vystymąsi, socialiai atsakingą įmonių veiklą.

Įmonių atstovai, dalyvavę susitikime, tačiau dar neišreiškę pageidavimo tapti Asociacijos nariais, pakviesti užsukti į LAVA svetainę www.asociacijalava.lt ir užpildyti narystės formą.

Artimiausiu metu LAVA Taryba ketina organizuoti visuotinį LAVA narių susirinkimą, kurio metu planuojama išrinkti vieną iš Asociacijos valdymo dalių – Kongresą, kurį sudarys 10 Asociacijos narių.

LAVA inf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts