2014 m. kovo 03 d.

Patirties mainai: LAVA ir JCI

Vasario 22-24 dienomis Lietuvoje viešėjo Junior Chamber International (JCI) viceprezidentas Steven Wilson, kuris, padedant JCI prezidentei Lietuvoje Loretai Pivoriūnaitei, susitiko su LAVA atstovais.

Tai jau antrasis susitikimas su šios organizacijos atstovais. Pirmasis įvyko praėjusių metų pabaigoje su Chiara Milani, JCI  prezidente. Ši organizacija pasauliniu lygiu glaudžiai dirba su Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo iniciatyva ( „Global compact“) ir siekia skatinti atsakomybės plėtrą įvairias lygiais.

JCI yra įsipareigojusi kurti tvarius spendimus bendruomenėse ir kurti teigiamus pokyčius vedamus organizacijos vizijos – suteikti jauniems žmonėms tobulėjimo galimybes teigiamiems pokyčiams kurti. JCI siekia sujungti tris sektorius – valdžios, visuomenės, verslo – ir įgyvendinti aktyvaus pilietiškumo modelį.

Susitikimas su LAVA yra svarbus žingsnis organizacijų bendradarbiavimo pradžioje, kadangi pasaulinė JCI organizacija jau daugelį metų prisideda prie atsakingo verslo įtraukimo į savo veiklas, nuolatos ieško partnerių sprendimams įgyvendinti ir skleisti atsakingumo, verslumo, tarptautiškumo idėjas.

Organizacijos aptarė savo bendradarbiavimo perpektyvas, galimas partnerystes projektuose, kurie galėtų būti nukreipti ne vien į bendruomenių problemų sprendimus (tai viena pagrindinių JCI sričių), o labiau skatinantys verslą kurti bendrą vertę drauge su interesų grupėmis ir prisidėti prie pilietiškos, atsakingos visuomenės ugdymo.

S. Wilson pabrėžė ne vien tik bendradarbiavimo svarbą, bet ir bendrų vertybių sinergiją siekiant teigiamų pokyčių, dalijosi patirtimi dėl nujų narių priėmimo, narystės valdymo ir panašiais klausimais.

 

 

Nuotraukoje iš kairės: Vaiva Bražionytė (LAVA, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“), Steven Wilson, JCI viceprezidentas, Liudas Jurkonis (LAVA, UAB „Ernst & Young Baltic”), Andželika Rusteikienė (LAVA, Asociacija „Investuotojų forumas”), Ieva Subačienė ir Aurelija Žekienė (LAVA, UAB „Kvalitetas“)

 

 Vaiva Bražionytė, LAVA Tarybos narė

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts