2014 m. gegužės 29 d.

LAVA pastabos dėl socialinių iniciatyvų įstatymo

Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA pateikė siūlymus dėl teisės aktų, skatinančių įmonių socialines iniciatyvas darbo vietoje, tobulinimo.

LAVA teigiamai vertina Seimo narių žingsnius, kuriais siekiama didinti darbdavių atsakomybę ne tik užtikrinant saugią ir sveiką darbo aplinką, bet ir investuojant į darbuotojų sveikatą bei gerovę, didinant motyvaciją sveikai gyventi, siekti geresnių darbo rezultatų, kas, neabejotinai, gali prisidėti prie atsakingo verslo plėtros Lietuvoje.

Gegužės mėn. LR Seimo darbo partijos frakcija pateikė svarstymui pasiūlymus dėl teisinės aplinkos, skatinančios įmonių socialines iniciatyvas, tobulinimo ir pakvietė teikti pastabas.

SvLAVA fotoarstymui buvo pateiktas įstatymo projektas „Dėl įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo“ bei siūlomos pataisos: Lietuvos Respublikos „Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 261 straipsniu“ , Lietuvos Respublikos „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo“, Lietuvos Respublikos „Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 37, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo“.

Atlikusi minėtų dokumentų analizę, LAVA pateikė pasiūlymą įstatymo pavadinimą ir jo objektą siaurinimo iki darbuotojų socialinės gerovės iniciatyvų skatinimo. Asociacija taip pat rekomendavo atsisakyti siekio šiuo įstatymu aprėpti visą verslo socialinio atsakingumo veiklą ir orientuotis tik į darbo santykius.

Atkreiptas dėmesys, kad, LAVA nuomone, apibrėžiant ir vertinant socialiai atsakingas įmones atliekant viešuosius pirkimus ir pan., siūlomi kriterijau nėra pakankamai objektyvūs. LAVA taip pat patarė atsisakyti siūlymo įvesti e-korteles socialinių iniciatyvų apskaitai.

LAVA pastebėjimu, darbuotojų gerovei vykdomų iniciatyvų finansiniai ir mokestiniai aspektai šiandien turi įvairių trūkumų, tad būtų verta pagalvoti, kaip būtų galima juos išspręsti pasitelkus šiuo metu rinkoje sėkmingai kolektyvines sutartis įgyvendinančių įmonių patirtį.

 

LAVA inf.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts