2014 m. birželio 06 d.

EKT ir „Antaliui“ – nacionaliniai apdovanojimai

Nacionaliniu atsakingo verslo apdovanojimu (NAVA) vakar, biržekio 5 d., pagerbtos socialiai atsakingiausios Lietuvos verslo įmonės. Labai džiaugiamės, kad tarp nugalėtojų – ir 2 LAVA nariai:

-        METŲ APLINKOSAUGOS ĮMONĖ 2013 – „Antalis“ už aukščiausių kokybės ir aplinkosaugos standartų užtikrinimą visoje tiekimo grandinėje (atsakingas asmuo – Justė Kisieliūtė).

-        METŲ DARBOVIETĖ 2013 – „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, už horizontaliosios organizacinės struktūros įtvirtinimą ir darbuotojų motyvacijos stiprinimą (atsakingas asmuo – Vaiva Bražionytė).

 

Ministres kalba

„Socialinės atsakomybės principų taikymas įmonės veikloje teikia naudą ne tik valstybei, bet ir pačiai organizacijai. Džiaugiuosi, jog Lietuvoje vis daugiau įmonių socialinė atsakomybė tampa svarbia įmonės filosofijos dalimi, apimančia tiek vidinės aplinkos gerinimą, rūpestį darbuotojais, tiek ir didelį dėmesį skiriant išorinei aplinkai – investuojant į aplinkosaugą, visuomenei naudą teikiančius projektus, bendruomeniškumą“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.  

EKT apdovanojimas   Antalio apdovanojimas

NAVA sveciaiApie konkursą  

Konkurse dalyvavusias įmones vertino komisija, sudaryta iš Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio, Aplinkos ministerijų bei socialinių partnerių atstovų.

Konkurse dalyvavusios įmonės suskirstytos į 3 kategorijas – labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės; didelės įmonės; tarptautinės įmonės ar jų filialai bei atstovybės, veikiančios Lietuvoje.

Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų globėja – Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė.

A p d o v a n o j i ma i:

„Socialiai atsakinga įmonė 2013“

AB „Lifosa“ (už ilgametes tradicijas, atvirumą naujovėms ir reikšmingų projektų socialinės atsakomybės srityje įgyvendinimą)

„Metų aplinkosaugos įmonė 2013

Didelių įmonių kategorija: AB „Lietuvos geležinkeliai“ (už visapusišką vykdomos veiklos poveikio aplinkai mažinimą)

 Papildomas sertifikatasAB „Lifosa“ (už kompleksines priemones, skirtas mažinti Baltijos jūros taršą.

Tarptautinių įmonių ar jų filialų / atstovybių, veikiančių Lietuvoje, kategorija: UAB „Antalis“ (už aukščiausių kokybės ir aplinkosaugos standartų užtikrinimą visoje tiekimo grandinėje)

Sertifikatas„Danske bank“ A/S Lietuvos filialas (už naujų aplinkosaugos iniciatyvų įgyvendinimą ir visuomenės sąmoningumo rūšiuojant atliekas skatinimą)

„Metų sveikatingiausia įmonė 2013“

AB DNB bankas (už požiūrį, kad „sveiko gyvenimo būdo“ filosofija yra tapati „sveiko finansinio gyvenimo būdo“ filosofijai ir sveikatingumo skatinimą Vilniaus mieste).

„Metų darbovietė 2013“

Didelių įmonių kategorija: AB „Lifosa“ (už saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimą kiekvienam darbuotojui)  

Papildomas sertifikatasAB „Lietuvos geležinkeliai“ (už konstruktyvų bendrovės vadovybės ir profsąjungų atstovų dialogą)

Labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių kategorija:UAB „EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI“ (už horizontaliosios organizacinės struktūros įtvirtinimą ir darbuotojų motyvacijos stiprinimą).

Tarptautinių įmonių ar jų filialų / atstovybių, veikiančių Lietuvoje, kategorija: UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (už aukštųjų mokyklų absolventų įdarbinimą ir kokybiškų darbo sąlygų užtikrinimą visoms darbuotojų grupėms).

Papildomas sertifikatas – UAB „Layher Baltic“ (už jaunimo iš socialinės rizikos grupių įdarbinimą ir jaunimo emigracijos prevenciją).

„Metų bendruomeniškiausia įmonė 2013“

Didelių įmonių kategorija: AB „Lifosa“ (už glaudų bendradarbiavimą su vietos bendruomene, priimant verslo plėtrai ir inovacijoms reikalingus sprendimus kartu atsižvelgiant į bendruomenės lūkesčius ir poreikius)

Labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių kategorija: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (už indėlį įgyvendinant Klaipėdos miesto bendruomenei socialiai reikšmingus projektus) 

Papildomi sertifikataiUAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (už aktyvią partnerystę su visomis suinteresuotomis grupėmis); UAB „K2 LT“ (už aktyvų dalyvavimą Kėdainių krašto turizmo plėtroje ir partnerystę su vietos bendruomene)

Tarptautinių įmonių ar jų filialų / atstovybių, veikiančių Lietuvoje, kategorija:  UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ (už buvimą visų geros sveikatos partneriu, darbuotojų įtraukimą į vykdomas iniciatyvas ir realią pagalbą bendruomenėms) 

Papildomi sertifikatai – UAB „Callcredit Operations“ (už aktyvų bendradarbiavimą su vaikų dienos centru „Užuovėja“ ir darbuotojų įtraukimą į bendruomeniškumą skatinančius projektus); UAB „Western Union Processing Lithuania“ (už aktyvų darbuotojų savanorystės skatinimą)

NAVA nugaletojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimą spaudai.

Fotografijos – iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos archyvo.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts