2014 m. liepos 30 d.

„Omnitel“ paskelbė ĮSA ataskaitą 2013

„Omnitel“ socialinės atsakomybės samprata grindžiama visuotine „TeliaSonera“ grupės tvarumo politika. Tvarumas yra įtrauktas į visuotinę „TeliaSonera“ grupės valdymo strategiją ir vykdomas tvirtai laikantis tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir antikorupcijos standartų.
 
Nei viena bendrovė neveikia izoliacijoje ir „Omnitel“ nėra išimtis. Mūsų veikla turi tiek teigiamą, tiek ir neigiamą poveikį visuomenei, kurioje mes dirbame. Todėl „Omnitel“ nuosekliai diegia geriausią socialinės atsakomybės praktiką tiek bendrovės viduje, tiek ir jos verslo aplinkoje, bei prisiima atsakomybę už savo veiklos trumpalaikes bei ilgalaikes pasekmes.
 
Laikydamasi „TeliaSonera“ socialinės atsakomybės principų, „Omnitel“ dirba užtikrindama aplinkosaugos ir socialinio tvarumo reikalavimus tiekėjų veiklos grandinėje, rūpinasi darbuotojų gerbūviu, užtikrina klientų privatumą, vaikų apsaugą internete, laikosi aukštų etikos standartų, aktyviai dalyvauja socialinėse iniciatyvose.
 
 „Omnitel“ siekia:
  • Skatinti plėtrą diegiant etiško verslo praktiką, užkirsti kelią neetiškam mūsų produktų ir paslaugų naudojimui.
  • Padėti savo klientams mažinti poveikį aplinkai naudojant mūsų produktus ir paslaugas.
  • Visoms suinteresuotosioms šalims aktyviai teikti patikimam ir skaidrią informaciją apie socialinės atsakomybės veiklos rezultatus.
     
     
Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts