2014 m. rugpjūčio 11 d.

PakMarkas paskelbė ĮSA ataskaitą 2013

Mūsų Socialinės atsakomybės esmė – tobulinti verslo procesus taip, kad jie derėtų su darbuotojų ir bendruomenės interesais bei aplinkosauga.

Įgyvendindami socialinės atsakomybės principus mes siekiame šių tikslų:

   1. SOCIALINIŲ (gerbti žmogaus teises; užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams; palaikyti atvirus santykiussu bendruomene ir prisidėti prie jos vystymosi; investuoti į mūsų bendruomenes).
   2. APLINKOSAUGOS (veiksmingai panaudoti gamybos atliekas ir gamtos išteklius; vykdyti sistemingą aplinkos stebėseną; laikytis aplinkosaugos teisės aktų; būti pavyzdys tiekėjams).
   3. EKONOMINIŲ (kurti vertę akcinininkams; patenkinti klientų poreikius; sukurti kokybiškas darbo vietas; tobulinti produktus ir paslaugas; skatinti naujoves).

Mes gerbiame kiekvieno žmogaus teises bei laisves ir pripažįstame savo kaip organizacijos atsakomybę siekiant jas saugoti ir realizuoti.

Kasdienėje savo veikloje remiamės Etiškos darbdavystės politika, su kuria kviečiame susipažinti ir Jus.

Kviečiame susipažinti su 2013 m. ataskaita, bei ankstesnėmis ataskaitomis apie mūsų nuveiktus darbus pagrindinėse socialinės atsakomybės srityse: darbo ir verslo aplinkoje, aplinkosaugoje bei santykiuose su visuomene.

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts