2014 m. balandžio 30 d.

TEO paskelbė ĮSA ataskaitą 2013

Didžiausia Lietuvoje integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų teikėja TEO LT, AB yra Jungtinių Tautų (JT) „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) narė. Ši ataskaita yra parengta remiantis susitarimo principais bei JT „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“, toliau: GRI) gairėmis. Šios gairės yra rekomenduojamos JT „Pasaulinio susitarimo“ nariams kaip įmonės darnios veiklos matavimo, pristatymo ir atskaitomybės vidaus ir išorės suinteresuotoms grupėms priemonė. TEO ataskaita rengiama atsižvelgiant į GRI versijos G3.1 reikalavimus.

2013 m. didžioji TEO socialinių investicijų dalis buvo skirta švietimo ir inovacijų skatinimo projektams ir vietos bendruomenių kultūros renginiams. TEO per 2013 m. sumokėjo 105 mln. litų mokesčių ir kitokių įmokų į valstybės biudžetą, 1,2 mln. litų skyrė švietimui ir inovacijoms skatinti bei saugumui internete didinti.

Bendradarbiaudama su aukštosioms mokyklomis, TEO tęsė unikalų dalijimosi patirtimi projektą „TEO burės“. Per 80 studentų 2013 m. dalyvavo projekte siekdami versle pritaikyti aukštojoje mokykloje įgytas žinias, išbandyti save realiomis rinkos sąlygomis.

Prisidėdama prie Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo, TEO investavo į technologijų pažangą: tinklo plėtrai bendrovė skyrė 122 mln. litų, IT sistemoms – 27 mln. litų. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginiams TEO neatlygintinai suteikė paslaugų už 203 tūkst. litų.

„Šiandien neužtenka būti lyderiu versle – dirbti pelningai ir užimti didžiausias rinkos dalis. Lygiai taip pat svarbu būti etiško verslo lyderiu ir turėti nepriekaištingą reputaciją“, – sako TEO generalinis direktorius Kęstutis Šliužas.

TEO aktyviai rūpinasi vaikų saugumu elektroninėje erdvėje, kuria specialias paslaugas, padedančias riboti naršymo laiką internete, neleidžiančias pasiekti suaugusiems skirto, o vaikams žalingo turinio. 2013 m. TEO toliau dalyvavo „Saugesnio interneto" (angl. Safer Internet)  projekte, skirtame ugdyti saugaus ir etiško elgesio internete įgūdžius, prisidėjo prie veiksmo savaitės „Be patyčių“, siekdama padėti spręsti vaikų ir jaunimo elektroninių patyčių problemą bei buvo pagrindinė rėmėja „Jaunimo linijos“ akcijoje „Tyla žudo“, skirtoje savižudybių prevencijai.

Svarbi veiklos sritis yra TEO, kaip darbdavio, socialinė atsakomybė. Bendrovė aktyviai bendradarbiauja su  profesinėmis sąjungomis, kurioms priklauso beveik 600 TEO darbuotojų. Kiekvienas TEO darbuotojas per 2013 m. beveik 5 darbo dienas skyrė mokymuisi ir kompetencijai kelti, du trečdaliai pasinaudojo papildomu sveikatos draudimu. Darbuotojų reikmėms įsteigtas socialinių reikmių fondas, kurio prioritetas – sveikatingumas, sveikatos apsauga, kultūros ir sporto renginiai. Visi darbuotojai yra konsultuojami karjeros klausimais. TEO taip pat iš dalies finansuoja savo darbuotojų magistrantūros studijas.

 Daug dėmesio TEO skiria korupcijos prevencijai. Bendrovė yra viena iš visuomeninės iniciatyvos „Baltoji banga“ įkūrimo iniciatorių. Praėjusiais metais TEO atnaujino Etikos ir elgesio kodeksą, patvirtino Išraiškos laisvės politiką, Antikorupcijos politiką. Beveik 99 proc. darbuotojų dalyvavo mokymuose, per kuriuos ugdė įgūdžius, kaip etikos principus taikyti kasdienėje veikloje, išvengti interesų konfliktų darbe ir bendraujant su partneriais bei tiekėjais, gilino supratimą apie korupcijos apraiškas.

Tai jau 8-toji TEO socialinės atsakomybės ataskaita, kuria bendrovė siekia didinti veiklos atskaitingumą bei skaidrumą suinteresuotųjų grupių atžvilgiu.

Nuo 2010 m. bendrovė stebi savo socialinės atsakomybės rodiklius remdamasi JT rekomenduojama visuotinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) metodika. Visas ataskaitas rasite TEO interneto svetainėje, skiltyje „Socialinė atsakomybė".

 Apie TEO LT, AB

TEO teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui. Ilgametę patirtį telekomunikacijų versle turinti bendrovė itin didelį dėmesį skiria klientų poreikiams ir paslaugų kokybei. Pirmaujanti Lietuvoje telekomunikacijų bendrovė nuolat diegia pažangiausias technologijas ir siekia, kad TEO paslaugomis naudotis būtų lengva ir patogu. Daugiau nei 88 proc. TEO akcijų valdo telekomunikacijų bendrovė „TeliaSonera AB“. TEO akcijomis prekiaujama „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

 Pagal TEO inf.

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts