2014 m. balandžio 17 d.

Verslui rūpi ne tik pelnas

Pietų Nyderlandų (Olandija) Eindhoveno miestas, kuriame per 200 tūkst. gyventojų, kasmet teikia socialiai atsakingo verslo apdovanojimus.

Susipažinti su šia iniciatyva šiemet buvo pakviesta KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkė prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, Kauno miesto savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Romanovienė bei LAVA tarybos pirmininkė Audronė Alijošiūtė. Kelionė buvo organizuota KTU vykdomo “Cogita” projekto lėšomis.

1 nuotrauka: Eidhoven apdovanojimas. Nuotraukoje kelionės dalyvės

Kauno miesto savivaldybė šiemet pirmą kartą irgi iniciavo ir teikė „Verslo taurų" apdovanojimus, kur buvo teikiamos nominacijos už socialiai atsakingą verslą.

Nominacija sulaukė daug spaudos dėmesio. Verslas buvo vertinamas už miestui kuriamą naudą - darbo vietas, aplinkos saugojimą, rūpinimąsi darbuotojų gerbūviu.

Todėl buvo įdomu pasižiūrėti, kaip kitos šalies miesto savivaldybė pagerbia savo įmones ir kaip įmonės siekia būti socialiai atsakingomis. 


Miestas skatina atsakingą verslą 

Eindhoveno savivaldybė siekia padėti miestui persitvarkyti į socialiai atsakingą bendruomenę.

Savivaldybės nuomone, žmonių dalyvavimas yra raktas į sėkmę: sujungiamos piliečių, verslininkų ir įvairių organizacijų pastangos miesto tvariai plėtrai.

2 nuotrauka: Verslininkų pasididžiavimas – taupi lemputė ir elektros taupymas2013 m. miesto iniciatyva buvo pradėta kurti on-line platforma, rodanti, kokie įvykiai vyksta mieste ir kaip prie jų galima prisidėti.

Eindhoveno savivaldybė yra įsteigusi socialiai atsakingo verslo apdovanojimus, kurie kasmet yra skiriami verslininkams, kurie atnaujina savo atliekų tvarkymą ir kurie siūlo darbą žmonėms su negalia. 

Eidhovenas sužavėjo savo švara, saugumu. Reta kuri parduotuvė neturėjo vitrinose užklijuotos etiketės: mes taupome elektros energiją.


Dėmesys tvarumui 

Savivaldybė suorganizavo ekskursiją aplankant 2014 m. laimėtojus. Vienas laimėtojų buvo Van der Valk viešbutis Eindhovene. Labai įdomu buvo pamatyti ne blizgančias patalpas svečiams, o vidines-darbines patalpas.

D3 ir 4 nuotrauka: – Būna ir taip. Sodas miestiečiamsarė įspūdį viešbutyje įrengtos konferencijų sales, kurios gali būti pritaikytos ne tik akliems žmonėms, bet ir turintiems kalbėjimo bei klausos negalią.

Nustebino miesto savivaldybės atsižvelgimas ir į tokius žmones, kurie... neturi galimybių auginti savo gėlių. Jiems  pasiūlyta savivaldybės įkurtame sode susikurti savo mažą erdvę gėlėms ir leisti pasireikšti fantazijai.

Tikrai daug įdomaus buvo galima pamatyti ir perimti gerosios praktikos pavyzdžių iš Eindhoveno savivaldybės ir miesto verslo, kuris labai didžiuojasi savo vykdoma socialiai atsakinga veikla.

3 ir 4 nuotrauka: – Būna ir taip. Sodas miestiečiams

 

1 nuotrauka: Eidhoven apdovanojimas. Nuotraukoje kelionės dalyvės

2 nuotrauka: Verslininkų pasididžiavimas – taupi lemputė ir elektros taupymas

3 ir 4 nuotrauka: – Būna ir taip. Sodas miestiečiams

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts