2014 m. spalio 27 d.

Baltijos šalių atsakingo verslo asociacijos pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

Spalio 23 dieną Rygoje Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), Latvijos įmonių socialinės atsakomybės platforma „CSR Latvia“ ir Estijos atsakingo verslo forumas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama bendradarbiauti stiprinant atsakingo verslo reikšmės pripažinimą Baltijos šalyse.
 
Baltijos šalių rinkos nėra didelės, o globaliu mastu mūsų valstybės matomos kaip vienas regionas, todėl bendras atsakingo verslo suvokimas ypač svarbus. Susitarimo šalys drauge sieks, kad tiek nacionaliniu, tiek regioniniu, tiek ES lygmeniu būtų kuriamos palankios sąlygos atsakingo verslo plėtrai.
 
Anot Audronės Alijošiutės, LAVA Tarybos pirmininkės, asociacija įsipareigojo drauge keisti atsakingo verslo sampratą ir praktiką Baltijos regione dalindamiesi informacija, patirtimi ir gerąja praktika. „Turime mokytis vieni iš kitų kaip dirbti su sprendimų priėmėjais tiek šalių, tiek Europos lygmeniu. Tikimės reikšmingų bendro darbo rezultatų, nes ši iniciatyva sukurs prielaidas geriau suprasti atsakingo verslo principus Baltijos šalyse”, – sako A. Alijošiutė.
 
Kaip teigia Agnesė Alksnė, Latvijos įmonių socialinės atsakomybės platformos Tarybos pirmininkė, itin svarbu, kad Latvija, Lietuva ir Estija siekia skatinti atsakingą verslą ne tik savo šalyse, bet ir visame Baltijos regione: „Tikimės, kad drauge su partneriais sustiprinsime atsakingo verslo reikšmę tiek visuomenėje, tiek verslo aplinkoje”.
 
Marko Sillerio, Estijos atsakingo verslo forumo vykdančiojo direktoriaus teigimu, svarbu, kad susitarimą pasirašiusios organizacijos atstovauja atsakingą šalių verslą: „Tai suteikia mums tinkamą pagrindą bendriems darbams ir išplečia atsakingo verslo sampratą ir verslo poreikius Baltijos regione”.
 
Organizacijos sutarė keistis informacija, koordinuoti veiklas, drauge siekti aiškesnės atsakingo verslo kriterijų sistemos Baltijos šalyse. Pati svarbiausia susitarimo dalis – darbas dėl bendrų veiksmų ir pozicijos siekiant daryti įtaką ES, regiono ir šalių sprendimų priėmėjams dėl subalansuotos ir atsakingą verslą skatinančios aplinkos kūrimo. LAVA šiuo metu vienija per 30 Lietuvos verslo, mokslo, nevyriausybinių ir kitų organizacijų.
 
LAVA atstovauja Jungtinių Tautų „Pasauliniam susitarimui“ Lietuvoje, dalyvauja kuriant nacionalinę atsakingo verslo strategiją, organizuoja seminarus, mokymus, kitus renginius dalijasi atsakingos veiklos praktikos patirtimi tarp narių. Artimiausias viešas LAVA renginys – metinė atsakingo verslo konferencija, vyksianti lapkričio 28 dieną Vilniuje.

LAVA inf.
Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts