2014 m. lapkričio 16 d.

ES apskaitos direktyva dėl informacijos atskleidimo

Paskelbtos iš dalies pakeistos ES apskaitos direktyvos nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo. 

2014 m. lapkričio 15 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. L330 paskelbta 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo.

Šis Europos Sąjungos teisės aktas yra taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.
Direktyvą lietuvių kalba galima rasti čia.
Direktyvą anglų kalba galima rasti čia.

Informacija: Finansų ministerijos Audito ir apskaitos tarnyba

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts