2014 m. lapkričio 24 d.

Verslas privalės atskleisti daugiau

2016 m. Lietuvoje turėtų įsigalioti teisės aktai, įgyvendinantys naująją Europos Sąjungos (ES) direktyvą dėl didelių bendrovių ir įmonių grupių privalomo nefinansinės informacijos atskleidimo.

Ši ES direktyva bus aptarta ir lapkričio 28 d. Vilniuje Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) organizuojamoje konferencijoje „Socialinė atsakomybė ir atskaitomybė: verslo etika ar direktyva“?

Įsigaliojus šiems teisės aktams, nuo 2017 m. Lietuvos viešojo intereso įmonės ar įmonių grupės, turinčios 500 ir daugiau darbuotojų, privalės kartą per metus viešai atskleisti papildomą nefinansinę informaciją, susijusia su aplinkosauga, socialine atsakomybe bei vadovybe.

Anot LAVA Tarybos pirmininkės Audronės Alijošiutės šio renginio tikslas – ne tik aptarti artėjančius naujosios ES direktyvos iššūkius vidutiniam ir stambiam Lietuvos verslui, bet ir paskatinti iš anksto pasirengti nefinansinės informacijos atskleidimui.

„Dalis didelių Lietuvos bendrovių jau šiandien leidžia visuomenei bei investuotojams susipažinti su nefinansine informacija, apie kurią kalbama naujojoje ES direktyvoje. Žinoma, tokios bendrovės dažniausiai pasižymi papildomu dėmesingumu socialinei atsakomybei bei verslo etikai. Todėl renginio metu ne tik kalbėsime apie tai, kas laukia Lietuvos verslo, bet ir pristatysime gerosios praktikos pavyzdžius“, – sako A. Alijošiutė.

Konferencijoje bus diskutuojama, kaip Lietuvos ir Vakarų valstybių visuomenės suvokia ir vertina socialiai atsakingą verslą, organizacijų veiklos skaidrumą.

Renginio metu bus kalbama ir apie socialinės atsakomybės diegimo veiksmingumą bei galimybes vykdyti socialinės atsakomybės programas 2015–2020 m. laikotarpiu.

Į konferenciją kviečiami Lietuvos stambaus ir vidutinio verslo vadovai, personalo, rinkodaros bei komunikacijos specialistai.

Tyrimai rodo, kad nuolat nefinansinę informaciją ES atskleidžia tik nedaug didelių bendrovių. Anot Finansų ministerijos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus Audriaus Linarto, kadangi atskleidžiamos informacijos kokybė ir kiekis labai skiriasi, investuotojams ir suinteresuotosioms šalims sunku suprasti ir palyginti bendrovių būklę ir veiklos rezultatus. „Siekiant visoje ES sudaryti vienodas sąlygas dėl informacijos atskleidimo, siūloma tam tikroms didelėms bendrovėms nustatyti reikalavimą atskleisti aktualią nefinansinę informaciją. Didindamos savo skaidrumą, įmonės lengviau galėtų valdyti nefinansinę riziką ir pagerinti veiklos rezultatus“, – teigia A. Linartas.

Konferencijoje pranešimus skaitys Audito ir apskaitos tarnybos, TNS LT, Kauno technologijos universiteto Socialinės atsakomybės tyrimų centro, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus bei Lietuvos įmonių atstovai. 

REGISTRACIJA į konferenciją.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts