2015 m. balandžio 15 d.

NARIŲ NAUJIENOS: Atsakomybė versle – strategijos dalis

Atsakomybė versle tampa strategijos dalimi

Balandžio 15 d. „Teo“ pakvietė į „Atsakingo verslo dieną“, organizuotą siekiant pasidalinti etiško verslo praktikos patirtimi, kurią sukaupė per 10 metų narystės Jungtinių Tautų atsakingo verslo iniciatyvoje „Pasaulinis susitarimas“ (angl. Global Compact).

„Dešimtmetis atsakingo verslo kelyje paskatino mus imtis naujo žingsnio – dalintis tuo, ką turime geriausio: savo patirtį, stipriau skleisti atsakingo verslo idėją visuomenėje. Socialinė atsakomybė jau nebėra moralinė pareiga – ji tampa verslo strategijų dalimi. Savo pavyzdžiu norime paskatinti verslą dalintis šia patirtimi“, – sako „Teo“ Atsakingo verslo dienos iniciatorė, bendrovės socialinės atsakomybės plėtros vadovė Renata Gaudinskaitė.

Temos aktualumą parodė gausiai į renginį susirinkę ir aktyviai diskusijose dalyvavę atsakingo verslo asociacijos LAVA, „Baltosios bangos“ nariai, „Teo“ verslo partneriai, tiekėjai, nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų atstovai,  iš viso – per 50 svečių. Renginį moderavo Linas Kontrimas, LAVA narių „PR Service" vadovas.

Kasdienio verslo dalis

Dalyvius pasveikinęs Kęstutis Šliužas sakė, kad kiekvienas stambus verslas turi būti atsakingas už skaidrių normų kūrimą ir savo pavyzdžiu padėti augti mažesniems.

„Versle, kaip ir gyvenime, svarbu nesupainioti priežasties ir pasekmės. Kiekvieno sėkmingo verslo rezultatai yra sveikos strategijos ir komandinio darbo pasekmė, todėl ir socialinis atsakingumas yra neatsiejamas nuo visos organizacijos. Tai yra ne tik aiškiai apibrėžtos vertybės, bet ir labai konkretūs sprendimai, kasdieninio verslo ir elgesio dalis“, – sakė „Teo“ vadovas.

Ekonominių, aplinkosauginių ir socialinius veiksnių derinimą K. Šliužas iliustravo pavyzdžiu: „Teo“ paslaugoms teikti naudoja tik atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją (91 proc. viso įmonių grupėje sunaudojamo energijos kiekio), o tausojimo iniciatyvas bendrovė remia ne tik darbuotojų įsitraukimu, bet ir tęsdama investicijas į inovacijų sprendimus. „Teo“ per metus suvartoja per 35 mln. kilovatvalandžių elektros energijos.

Geroji skaidraus verslo praktika

„Teo“ atsakingo verslo dienos“ pagrindinė tema – etiškas verslas ir skaidrumas.  Renginio dalyviams pristatytas „Teo“ atsakingo verslo supratimas, prioritetai ir diegimo į organizacijos kultūrą modeliai.

Teisės reikalų padalinio vadovė Eglė Gudelytė-Harvey pristatė gerąsias etikos praktikas versle ir saviraiškos laisvės principus, kuriais bendrovė vadovaujasi savo veikloje. „Teo“ visų pirma, kuria skaidrius santykius, siekdama užtikrinti informacijos skaidrumą, asmens privatumo apsaugą, saviraiškos laisvę ir saugią darbo aplinką, – kalbėjo Eglė. – Ypač svarbus aspektas – dirbti su tokiais partneriais, kurių vertybės sutaptų su mūsų.“

Radvile Statulevičienė pristatė didelio susidomėjimo sulaukusią temą apie antikorupcijos principų diegimą mūsų bendrovėje, antikorupcijos programą ir jos laikymosi principų užtikrinimą. Auditorijai buvo itin smalsu, kas yra GREC ir kaip veikia mūsų dovanų registras ar jų depozitoriumas :)

Dariaus Štitilio pranešimo išklausę dalyviai sužinojo, kas yra klientų privatumas ir koks ypatingas mūsų santykis su saugomais duomenimis, kiek dėmesio ir pastangų mes skiriame klientų privatumui ir jų duomenų apsaugai. Darius pabrėžė, kad tai darome dėl trijų svarbiausių priežasčių: savo klientų pasitikėjimo, savo prekės ženklo – jo vertės bei mūsų reputacijos ir dėl visuomenės – gerbiame jos lūkesčius ir elgiamės etiškai.

Renginio viešnia – „Transparency International“ Lietuvos skyriaus projektų vadovė Rūta Mrazauskaitė kalbėjo apie skaidrumą, kaip lyderystės valiutą – ką skaidrumas gali reikšti šios dienos Lietuvos verslui. 

Renginio diskusijoje dalyvavęs „Business Sweden in Lithuania“ vadovas Lukas Danielevičius teigė, kad daugelis teigiamų dalykų, kurie Šiaurės šalių versle yra priimami kaip savaime suprantami, pamažu atkeliauja ir pas mus: „Tik laiko klausimas, kada tvarumo principai taps natūralia kiekvieno verslo dalimi. Per skandinaviško kapitalo įmones ši kultūra skverbiasi greičiau, ir tai labai sveikintina“ .

Projekto „Baltoji Banga“ kuratorė Andželika Rusteikienė pabrėžė, kad aukšti vadybos etikos standartai svarbūs ne tik stambiajam verslui: „Mažesniame kolektyve sutarimo galima pasiekti daug greičiau, nei ten, kur galioja korporatyvinio valdymo taisyklės. Tad nereikia numoti ranka ir palikti tai didiesiems – smukieji taip pat sėkmingai turi jungtis prie atsakingo verslo judėjimo“.  Pasak jos, tiek didžiosiose, tiek mažosiose įmonėse vadovų vaidmuo ir pavyzdys diegiant atsakingumo praktikas yra lemiantis veiksnys.

 

Dalyvių sąrašo organizacijos:

Vilniaus universitetas (KF bei „Lingua Lituanica“), Kauno technologijos universitetas, Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ „Vaikų linija“, VO „Gelbėkit vaikus“, „Lietuvos žmogaus teisių centras“, „Transperancy International“ Lietuvos skyrius, Asociacija „Langas į ateitį“, VšĮ „Sėkmės mokykla“; VšĮ „I-sveikata“,  „EPILĖ“, „Swedish Chamber of Commerce“ , „American Chamber of Commerce“, „Swedish business in Lithuania“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės partnerystės skyrius,  Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Gaminių ir paslaugų priežiūros skyrius; UAB „Konekesko Lietuva“, Swedbank Lietuva, UAB „SDG grupė“, UAB „Averodis“, UAB „Rimi Lietuva“ , UAB  Antalis, UAB „Omnitel“, UAB „Mama reklama“ / „Orientis“,  UAB „Pakmarkas“ , UAB „Ernst & Young Baltic“, Provident Polska S.A. filialas „Provident Finansai“, UAB „Interlux“, UAB „WetsExpress“, Hewlett-Packard, UAB „SDG grupė", ĮSA patarėju tinklas, Europos socialinio fondo agentūra, „Infobalt“.

Foto galerija:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts