2015 m. kovo 20 d.

NAVA 2015: paskelbtas atsakingo verslo apdovanojimų konkursas 2015 m.

Informacija apie naują NAVA konkursą (2015 m.)

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nominacijos ir kategorijos, Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurso organizavimo, vertinimo ir atrankos, vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarka nustatyta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakyme „Dėl Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatų patvirtinimo“. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatų pakeitimas.

Nuo 2013 m. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Ūkio bei Aplinkos ministerijomis bei socialiniais partneriais, jis  finansuojamas iš tikslinių valstybės biudžeto lėšų.

Šiemet didžiausias balų skaičius už nustatytus kriterijus skiriasi nuo 3 iki 5, taip pat pagal kiekvieną paraiškų vertinimo kriterijų įvertinami įmonėje nustatyti pagrindiniai įmonių socialinės atsakomybės elementai, pažanga už praėjusius kalendorinius metus ir pažangios praktikos pavyzdžiai.

NAVA nominacijos – „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ ir „Metų aplinkosaugos įmonė“ – tradiciškai skirstomos į smulkesnes kategorijas: labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, didelės šalies įmonės ir tarptautinės įmonės ar jų filialai / atstovybės, veikiančios Lietuvoje.

Labiausiai pasižymėjusios įmonės pagerbiamos pagrindiniu apdovanojimu – „Socialiai atsakinga įmonė“.

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienais metais gali būti nustatoma papildomų nominacijų bei vadovaujantis Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos 301 punkto nuostatomis, kuriomis siekiama plėtoti ir skatinti sveikatingumo paslaugas, viešąją ir privačią partnerystę sporte ir fizinio ugdymo srityje, 2015 metais planuojama apdovanoti įmones dar vienoje nominacijoje - „Metų sportiškiausia įmonė“.

Platesnė informacija: Socialinės partnerystės skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Liudvika Žirkauskaitė, tel. 8 706 68213.


Paraiškos: 

Metų darbovietė 

Metų bendruomeniškiausia įmonė 

Metų aplinkosaugos įmonė 

Paraiškos siunčiamos iki 2015 m. balandžio 10 d. adresu nava@socmin.lt doc. ir PDF formatais.

NACIONALINIS  ATSAKINGO VERSLO  APDOVANOJIMAS – tai kasmetinė valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam individui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje. 

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimą

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts