2015 m. balandžio 22 d.

NARIŲ NAUJIENOS: EKT paskelbė ĮSA ataskaitą

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT) 2005 m. birželio mėn. viešai pasižadėjo savo strategijoje, santykiuose su partneriais ir vartotojais, kasdieninėje veikloje vadovautis Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais, skatinti savo darbuotojus, partnerius ir klientus laikytis atsakingo verslo principų.

Siekdama vykdyti socialinį dialogą su įvairiomis šalimis bei plačiau skleisti socialiai atsakingas idėjas, 2013 m. rugpjūčio mėn. EKT tapo viena iš „Lietuvos atsakingo verslo asociacijos“ (LAVA)  iniciatorių ir  steigėjų, aktyviai dalyvaujanti jos veikloje.

Kaip ir kiekvienais metais informuojame apie aktualias, ką tik įvykusias socialiai atsakingas mūsų įmonės iniciatyvas, visą EKT socialinės atsakomybės ataskaitą galite rasti čia: EKT_ISA_pazangos_atask 2014.

EKT, remiantis ne tik į finansiniais, bet ir skaidrumo bei viešumo kriterijais – viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių.

O viena iš pagrindinių spartaus vystymosi sėkmės sudedamųjų – padidinta darbuotojų kvalifikacija, veiklos tobulumo, veiklos matavimo ir subalansuotų veiklos vertinimo rodiklių, socialinės atsakomybės taikymas, EFQM specialistų užauginimas.

 

Pagal V. Bražionytės (EKT) parengtą informaciją

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts