2015 m. balandžio 16 d.

Konferencija „Atsakingo verslo link 2015”

2015 m. balandžio 16 d. LAVA Tarybos narys Liudas Jurkonis dalyvavo verslo pokyčių konferencijoje „Atsakingo verslo link 2015”, kuri vyko Klaipėdoje parodos „Individuali statyba 2015“ metu.

Konferencijos metu mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus asmenys, suvokiantys ir pasiryžę atsakingai spręsti šalies nūdienos ir ateities gerovės užtikrinimo uždavinius, galintys pateikti konkrečių pavyzdžių bei pasidalinti patirtimi, dalyvavo konferencijoje ir diskutavo įvairiomis socialinės atsakomybės temomis.

Kartu su LCC universiteto bei Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovais, Klaipėdos miesto vyriausiu architektu bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu vykusioje atviroje diskusijoje „Ekonomika ir darnus vystymasis: kiek kainuoja atsakomybė?“, Liudas Jurkonis pasidalino įžvalgomis dėl to, kaip socialinė atsakomybė gali prisidėti ne tik prie kiekvienos įmonės, miesto bei valstybės bendrosios gerovės vystymo, bet tuo pačiu ir prie kiekvieno iš minėtų subjektų konkurencingumo ir ekonominės gerovės.

Daugiau apie pačią konferenciją skaitykite čia: http://www.expo-vakarai.lt/konferencija/3.html

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts