2015 m. balandžio 16 d.

NARIŲ NAUJIENOS: Deloitte – jau 20 metų Lietuvoje

2015 m. balandžio 28 d. Deloitte mini 20 metų veiklos sukaktį Lietuvoje. Tuometinis nedidelis biuras, teikęs paslaugas vietos ir tarptautiniams klientams, per dvidešimtmetį tapo pripažinta audito ir konsultacijų bendrove.

Deloitte dvidešimtmetis Lietuvoje – tai intensyvios profesinės veiklos, šaunių iniciatyvų ir įdomių projektų realizavimo laikotarpis. Šie tikslai nebūtų įgyvendinti be mūsų buvusių ir esamų kolegų. 

Mūsų sėkmę lemia klientų sėkmė. Todėl tikime, jog savo įžvalgomis ir konsultacijomis prisidėję prie klientų verslo sėkmės ir darnios visuomenės kūrimo, kartu augame, stiprėjame bei tobulėjame patys.

Dėkojame visiems mūsų klientams už tai, kad pastaruosius 20 metų buvote ir tebesate kartu su Deloitte, ir už suteiktą galimybę kartu rašyti Jūsų verslo sėkmės istoriją.

                                                                                                                                                                Saulius Bakas,
                                                                                                                                                              Vadovaujantysis partneris,
                                                                                                                                                              Deloitte Lietuva

 Deloitte atsakingo verslo filosofija

Socialinė atsakomybė taip pat yra ir mūsų veiklos Lietuvoje pamatas.

Ne tik dėl to, kad esame didelės tarptautinės organizacijos dalis ir laikomės bendrų pasaulinių principų - nuoširdžiai tikime, kad būdami įtakinga organizacija, galime prisidėti prie teigiamų Lietuvos ekonominių ir socialinių pokyčių.

Atsižvelgti į visuomenės interesus ir prisiimti atsakomybę už savo veiklą visada buvo, yra ir bus mūsų pareiga. Ji atsispindi pamatinėse Deloitte vertybėse, jungiančiose skirtingų tautų ir kultūrų žmones visame pasaulyje.

Ši pareiga taip pat yra ir vienas iš Deloitte etikos principų, kuriais vadovaujamės kasdienėje veikloje. Stengiamės deramai vykdyti savo pareigą, kadangi siekiame ilgalaikių tikslų ir tikime, kad socialiai atsakinga veikla yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų sėkmę.

Atsakinga Deloitte veikla labiausiai atsispindi 4 pagrindinėse srityse:

  • santykiuose su darbuotojais;
  • santykiuose su verslo bendruomene;
  • visuomeninėje veikloje;
  • aplinkosaugoje.

 Visuomeninė Deloitte veikla:

Esame įsitikinę, kad nuolatinis mokymasis ir žinių siekimas yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių sėkmingą Lietuvos ekonominį, mokslinį ir socialinį vystymąsi, todėl nuolat skatiname ir prisidedame prie privataus ir akademinio sektorių bendradarbiavimo.

Aktyviai dalyvaujame ir remiame įvairius universitetų renginius: praktinius seminarus, karjeros dienas ir kitas studentų aktyvumą bei tobulėjimą skatinančias iniciatyvas.

Kiekvienais metais dalyvaujame VšĮ „Sėkmės mokykla" programoje „Moksleivių praktikos savaitė", kurios metu suteikiame galimybę aktyviems ir motyvuotiems 9-12 klasių moksleiviams susipažinti su Deloitte veiklos specifika, atskirų departamentų darbo pobūdžiu, pamatyti, su kokiais iššūkiais specialistai susiduria kasdienėje veikloje. Tokiu būdu siekiame prisidėti prie sėkmingų, aktyvių ir atsakingų piliečių visuomenės kūrimo Lietuvoje, skatindami nuolatinį Lietuvos moksleivių demokratinį ugdymą.

Esame nacionalinio verslo planų konkurso „Verslauk!" rėmėjas ir partneris. Ši iniciatyva skatina jaunimą savo idėjas paversti sėkmingais verslais, o geriausi verslininkai laimi pinigines subsidijas verslo pradžiai. Džiaugiamės galėdami ne tik finansiškai, bet ir savo patirtimi, konsultacijomis bei žiniomis prisidėti prie naujo verslo, naujos sėkmės istorijos sukūrimo Lietuvoje.

Dalyvaujame organizacijos „Global Lithuanian Leaders" inicijuotoje mentorystės programoje „LT Big Brother 2014". UAB „Deloitte Lietuva" vadovaujantysis partneris Saulius Bakas džiaugiasi, turėdamas galimybę įsigilinti į mentorystės esmę, paskatinti jaunus žmones nuolat tobulėti, skirti dėmesio karjeros planavimo klausimais, konsultuoti dėl būsimo profesinio ar akademinio kelio pasirinkimo.

Daugiau kaip 10 metų esame renginio „Būkime kartu", skirto vaikams iš globos namų ir dienos centrų, vieni pagrindinių organizatorių, taip pat - paramos akcijos vaikams iš nepasiturinčių šeimų, organizuotos VšĮ „Pastebėk mane", nuolatiniai partneriai.

Bendradarbiaujame su tarptautine katalikiška organizacija „Caritas", teikdami pagalbą VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namams.

Kadangi mums svarbūs skaidraus verslo principai Lietuvoje, drauge su VšĮ „Transparency International" Lietuvos skyriumi pro bono atliekame Lietuvos įmonių skaidrumo tyrimą.

Aktyviai prisidedame prie „Transparency International" inicijuoto projekto „Skaidrumo mokykla". Tai - savaitės trukmės renginys, kurio metu studentai supažindinami su įmonių skaidrumo standartais, organizuojamos diskusijos, rengiamos darbo grupės. Deloitte socialinės atsakomybės ekspertai dalyvauja klausimų - atsakymų sesijose ir pokalbiuose.

Aplinkosauga

Nesame abejingi aplinkai, kurioje veikiame, todėl stengiamės mažinti savo veiklos padarinius:

 

Informaciją pateikė:
Lina Pradkelienė, Deloitte Lietuva Rinkodaros vadovė

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts