2015 m. balandžio 30 d.

NARIŲ NAUJIENOS: „Teo“ ĮSA veikla – suinteresuotųjų dėmesiui

„Teo“ paskelbė socialinės atsakomybės veiklos ataskaitą už 2014 metus.

Bendrovė  vadovaujasi darnaus verslo vystymo principu, kurio esmė – savo veikloje subalansuoti ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius veiksnius.

Savo pavyzdžiu pagrįsta skaidraus ir atsakingo verslo lyderystė yra vienas svarbiausių prioritetų bendrovės veiklos strategijoje iki 2018 m., kurios tikslai iškelti vadovybei ir patvirtinti valdybos.

Minėdama jau dešimtuosius metus Jungtinių Tautų (JT) „Pasaulinio susitarimo“ iniciatyvoje, bendrovė pastaruosius keletą metų ataskaitas rengia vadovaudamasi iniciatyvos rekomenduojamomis atskaitingumo gairėmis.

Vadovybės pozicija

„Etiškas, atsakingas verslas, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius – tai principas, kuriuo vadovaujamės dirbdami ir bendraudami su visuomene – klientais, partneriais, tiekėjais ar akcininkais. Tai yra ne tik aiškiai apibrėžtos vidinės vertybės, bet mūsų veiklos strategijos dalis. Savo kasdiene veikla ir pavyzdžiu siekiame prisidėti prie atsakingo verslo vystymo, skatinti pagarbą saviraiškos laisvei, užtikrinti lygias galimybes“ – sako Kęstutis Šliužas, „Teo“ generalinis direktorius.

Kas naujo ataskaitoje

Naujausioje ataskaitoje pradėta orientuotis į naujo pobūdžio raportavimą, kur kalbama ne apskritai apie atsakingas veiklas, bet didžiausias dėmesys skiriamas tokiems aspektams, kurie iš reikšmingi ir įmonei, ir visuomenei. Todėl itin didelis vaidmuo nustatant ir apibrėžiant šiuos aspektus – suinteresuotųjų grupių įtraukimui.

Pavyzdžiui, pagarbos žmogaus teisėms aspektu, „Teo“, kaip IT ir telekomunikacijų kompanijai, ypač aktualu rūpintis klientų duomenų privatumu bei saviraiškos laisve – to labiausiai iš bedrovės tikisi ir vartotojai. Tokiu būdu, nors visų žmogaus teisų apsaugos dalykų yra laikomasi, nustatomas svarbiausias – reikšmingas –  poveikis, apie kurį bendrovė privalo atskleisti informaciją suinteresuotoms grupėms.

Daug dėmesio 2014 m. buvo skirta skaidrumo, antikorupcijos temai bendrovės viduje – per tarptautinę Antikorupcijos dieną „Teo“ gavo apdovanojimą už iniciatyvas diegiant antikorupcijos politiką į bendrovės kultūrą.

Socialinės partnerystės

Rinkdamasis verslo ir socialinius partnerius, „Teo“ atsižvelgia, ar jie veikia socialiai atsakingai. 2014 m. bendrovė į valstybės biudžetą sumokėjo 113 mln. litų,  rėmimui skirta 1,13 mln. litų, sudarytos 82 paramos ir bendradarbiavimo sutartys, per 50 iš jų – su vietos bendruomenių kultūros centrais, vietos savivaldos organizacijomis.

Didelio visuomenės dėmesio sulaukė socialinio solidarumo projektai, kuriems „Teo“ neatlygintinai suteikė trumpuosius numerius. 2014 m. neatlygintinai buvo suteiktas 21 numeris, kuriuo  paaukota per  500 tūkst. Lt. Jais prisidėta prie visuomeninių akcijų, skirtų padėti nelaimės ištiktiems žmonėms ar sutelkti visuomenę sprendžiant socialines problemas.

Dėmesys jaunimui ir Lietuvos garsinimui

Siekdami apjungti šalies ir pasaulio lietuvių bendruomenes, trečius metus iš eilės „Teo“ buvo pagrindinis „Globalios Lietuvos apdovanojimų“ rėmėjai, siekiant  prisidėti prie Lietuvai daug nusipelniusių žmonių įvertinimo ir pagarsinimo. 

Skatinant sugrįžti emigrantus, „Teo“ dalyvavo projekte „Backto.lt“, kurio tikslas – kviesti viso pasaulio lietuvius ir parodyti Lietuvoje atsiradusias naujas galimybes pradėti savo darbo karjerą, kurti verslą, prisidėti prie modernios Lietuvos kūrimo. Projektas skatina artimesnį kitose šalyse ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, verslo ryšius.

Tuo pačiu tikslu „Teo“ rėmė ir aktyviai dalyvavo „Pasaulio jaunimo“ suvažiavime. Šiuose projektuose „Teo“ generalinis direktorius, kuris po 13 metų dirbo užsienyje, dalyvavo projekte ir savo pavyzdžiu skatino grįžti į Lietuvą.

Bendrovė tęsė ryšius su ilgalaikiais partneriais – „Vaikų linija“ (daugiau nei 8 metai), prisidėdama prie elektroninių patyčių prevencijos, „Jaunimo linija“ (daugiau nei 12 metų) – kurios projekte „Sumažink tylą“ buvo pagrindinė rėmėja pastaruosius dvejus metus.

„Teo“ aktyviai dalyvauja aukštųjų mokyklų „Karjeros dienose“, kviečia studentus atlikti praktiką. 2014 m. „Teo“ praktiką atliko 60 studentų, kurie sėmėsi patirties, dalyvavo „Naujokų dienose“, kaip ir visi nauji darbuotojai,  dalyvavo organizacijos  gyvenime ir  bendravo tarpusavyje, įgyvendino bendrus projektus.

Darbuotojų įsitraukimas

Itin svarbiu veiksniu laikytinas vis aktyvesnis bendrovės darbuotojų įsitraukimas ir įgalinimas – skirstant dalį bendrovės rėmimų fondo, bendraujant su vietos bendruomenėmis, dalyvaujant sprendimų priėmime.

Visų  (visų lygių darbuotojai buvo įtraukti į organizacijos struktūros tobulinimo grupę, 2014 m. vykstant struktūriniams organizacijos pokyčiams. Ši grupė drauge su profesinėmis sąjungomis atliko didžiulį vaidmenį užtikrinant skaidrumą ir etiką vykstant struktūrinei pertvarkai, kai dalis dukterinių įmonių darbuotojų perkelta į pagrindinę įmonę bei mažintas darbo vietų skaičius.

„Teo“ darbuotojai savanoriauja vietos bendruomenėse lankydamiesi mokyklose (arba priimdami savo darbo vietose) ir pasakodami apie savo profesijas bei saugumo el. erdvėje iššūkius. 2014 m. įvyko susitikimai su daugiau nei 2500 moksleivių („Kam to reikia“ projektas).

Vien bendrovės darbuotojų pastangomis per 6 metus taupiai naudojant elektrą, vandenį, degalus bei biuro popierių, administravimo sąnaudas sumažinome beveik 2 mln. eurų. Nuo 2014 metų pradžios daugiau kaip 90 procentų „Teo“ sunaudojamo energijos kiekio sudaro Lietuvoje iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta elektra.

Atskaitingumas

2014 m. bendrovė šeštą kartą buvo pripažinta sėkmingiausia listinguojama bendrove Baltijos šalyse; Tarptautinis ryšių su investuotojais žurnalas „IR Magazine“ išrinko „Teo“ geriausiai ryšius su investuotojais palaikančia bendrove 2014 m., o per Baltijos šalių vertybinių popierių biržų apdovanojimus „Baltic Market Awards 2014“ „Teo“ gavo prizą už geriausiai parengtą metų ir įmonės valdymo ataskaitą bei pripažinta geriausia Baltijos šalių ryšių su investuotojais bendrove pagal analitikų vertinimą.

 „Teo“ socialinės atsakomybės veikla įvertinta vienu iš tarptautiniu mastu pripažintų tvarumo indeksų - oekomPrime (nemokamas nepriklausomų stebėtojų „Oecom Reseach“ tyrimas). Į jų rekomendacijas taip pat atsižvelgta siekiant tvariau organizuoti savo veiklą.

Visą 2014 m. ataskaitą galite rasti čia.

Daugiau informacijos:

Renata Gaudinskaitė
„Teo“ socialinės atsakomybės plėtros vadovė
T +370 5 236 7318 | M +370 61 000 654
E renata.gaudinskaite@teo.lt

Visos Teo ataskaitos

 

 

 

Narystės forma

Ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts