2015 m. gegužės 08 d.

LAVA ir NVO susitikimas

LAVA sukvietė skirtingus sektorius atstovaujančių NVO atstovus į susitikimą, kurio tikslas – išsiaiškinti svarbiausias šios dienos NVO lūkesčius verslo atžvilgiu bei verslo ir NVO bendradarbiavimo lūkesčius.

Susitikime dalyvavo: LIJOT, „Maisto bankas“ , LPF „Algojimas“, „Tėviškės namai“,  Onkologijos asociacija, „Baltijos ugdymo centras", „Europos žmogaus teisų fondas" ir „Sėkmės mokykla".

Turime kuo dalintis, tačiau?

Diskusijos dalyviai neabejojo – verslas ir NVO turi kuo pasidalinti, pasimokyti vieni iš kitų ir partnerystė dažniausiai pasiteisina, tam yra nemažai sėkmingos patirties pavyzdžių. Jeigu ne –  pirmiausiai „kaltas“ būna skirtingas tikslo ar sukuriamos vertė supratimas, skirtingai suprasti tikslai arba – kompetencijų trūkumas, kartais – ir pačių elementariausių: projekto valdymo, atsakomybės ir pan.

Pirmuoju atveju reikia tiesiog daugiau komunikuoti – išsiaiškinti skirtingus tikslus ir kaip bus jų siekiama, koks rezultatas bus laikomas sėkmingu. Antruoju – dažniausia verslas turi šias kompetencijas didesnes ir, galbūt, galėtų pasidalinti.   

Tad viena iš pagrindinių bendradarbiavimo sričių galėtų būti NVO kompetencijų ugdymas.

Tai galėtų būti pvz., pagal poreikius trumpi periodiniai mokymai (viešas kalbėjimas, verslumo  strategijos rengimas, projektų valdymas), kuriuos įsigyti rinkoje NVO neretai yra pernelyg brangu.

Kartais reikia kompetencijų ir tiesiog formuluoti problemą, suprasti, kaip pradėti bendradarbiavimą, „kaip ateiti į įmonę“.

Priežastys

NVO atstovų teigimu, neretai kompetencijų stygiaus problemas sąlygoja situacija, kad NVO gelbsti savanoriai, neatlygintinai savo laiką ir energiją projektų įgyvendinimui skiriantys žmonės.

Tiesa, kad jų neretai kompetencijos yra labai ribotos, tačiau džiaugiamasi, kad pagalbos apskritai sulaukiama.

LIJOT atstovė pasidalijo sėkmingai bendradarbiaujantys su verslu lyderystės ugdyme, tačiau atvirtino, kad ypač regionuose veikiantiems padaliniams labai trūksta ir išteklių, ir kompetencijų.

Sugretinti poreikius

NVO rūpi ne tik tiesioginė finansinė parama. Bendri periodiniai renginiai, kuriuose verslas ir NVO pasidalintų aktualijomis ir problemomis, galėtų labai padėti, kad būtų lengviau bendradarbiauti.

NVO atstovų pastebėjimu, geriausios partnerystės, kai NVO ir verslo poreikiai sutampa, tereikia rasti būdą tuos poreikius atrasti arba sugretinti.

LAVA atstovai siūlė organizuoti periodines „mainų muges“, kur NVO galėtų prisistatyti ir papasakoti apie savo organizuojamus projektus, „atgaivinti“ esamą NVO paslaugų platformą http://nvokatalogas.lt/, kuri šiuo metu apleista.

„Maisto banko“ atstovas Modestas Bastys kaip pavyzdį paminėjo organizuojamą „Gerų idėjų vakarėlį“, kurio tikslas – kurti asmeninius ryšius.

Ką sutarėme

Pratęsti dialogą – pradžiai, išsiaiškinti situaciją, pakanka, tačiau dabar norėtųsi dirbti giliau. LAVA nariai galėtų išskirti, kurios NVO veiklos sritys domina, tačiau „gyvi“ susitikimai būtų naudingesni.

Nagrinėti NVO paslaugų platformos integraciją su LAVA tinklalapiu, kuriame būtų pateikiamos NVO interesų ir veiklos sritys. Keistis informacija apie renginius, siūlyti temas LAVA renginiams. Aptarti galimybes rengti pasiūlymus verslo ir NVO bendradarbiavimo srities finansavimui.

Informacija apie tolimesnius susitikimu su NVO bus skelbiama LAVA svetainėje.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts