2015 m. balandžio 17 d.

LAVA – Nacionalinėje pažangos taryboje

 LAVA tarybos pirmininkė Audronė Alijošiutė tapo Nacionalinės pažangos tarybos nare.

Valstybės pažangos taryba yra Vyriausybės nutarimu sudaroma komisija iš verslo, politikos, kultūros, meno, mokslo ir visuomenės atstovų Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti.

Iki šiol veikusios Tarybos veiklos tikslas buvo bendradarbiaujant su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais, parengti Strategijos projektą ir pateikti jį Vyriausybei.

2015 m. balandžio 15 d. Taryba išplėsta naujais visuomenės, valdžios ir parlamentinių frakcijų atstovais. Dauguma iki šiol veikusios Tarybos narių sutiko tęsti bendrą darbą, skatinant kurti pažangos idėjas ir ieškant visuomenei svarbių problemų sprendimo būdų. Aktualų nutarimą dėl Valstybės pažangos tarybos rasite čia.

Seimas, patvirtinęs Strategiją, įpareigojo Tarybą vykdyti Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir rezultatų stebėseną bei nurodė gaires, kuriomis vadovaujantis turėtų būti atnaujinama Tarybos sudėtis. Taryba turi palaikyti Strategijos pažangos idėjų sklaidą, bendradarbiaujant su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais, atlikti Strategijos įgyvendinimo stebėseną ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Strategijos įgyvendinimo pažangos.

Daugiau informacijos apie Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ pateikiama čia.

Aktualią nutarimo redakciją rasite čia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos užduotys:

→ atlikti nuolatinę Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir pasiektų rezultatų stebėseną;

→ vertinti Strategijos pažangos idėjų aktualumą ir kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti 10 pažangos darbų sąrašą;

→ vertinti 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 (Žin., 2012, Nr. 144-7430), kaip Strategiją įgyvendinančio dokumento, įgyvendinimo rezultatus.

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts