2015 m. gegužės 28 d.

L. Jurkonis: socialinė atsakomybė mene nereiškia „grojimo nemokamai“

Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir „Gelbėkite vaikus" gyvendino projektą „Klasika meta iššūkį", kuriuo per muziką bei įvairių kitų meno rūšių pristatymą buvo siekiama paskatinti socialinius pokyčius mūsų visuomenėje.

Projekto esmė buvo „Gelbėkite vaikus" dienos centrų auklėtiniams „nuvežti" klasikinės muzikos, ją pristatant ne kaip nuobodžią ir negyvą, o kaip įdomią ir įkvepiančią. Suprantama, jog koncertus išklausę vaikai iš dienos centrų tikrai visi netaps klasikinės muzikos gerbėjais, bet dalis bent jau supras, kad ji - kaip ir apskritai menas - irgi yra pasirinkimas, o ne vien "kitiems" skirtas prabangos dalykas.

Šiuo tikslu buvo bendradarbiaujama su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybe, kuri sutiko paraginti studentus dalyvauti šiame projekte - mokytis kitiems perteikti nuotaiką, kad dalintis muzika yra smagu bei paskatinti ieškoti naujų formų, kaip ją pateikti įdomiau, interaktyviau ir paprasčiau.

LAVA Tarybos narys Liudas Jurkonis studentams pasakojo apie socialinę atsakomybę. Didysis iššūkis buvo tame, kad menininkams „socialinė atsakomybė" yra kiek egzotiškas, visai nesuprantamas arba labai neaiškus reiškinys. Jaunieji menininkai buvo supažindinti su kitokokiomis galimomis socialinės atsakomybės spalvomis bei jų pritaikymu muzikoje. Buvo kalbama apie tai, kad bet kurioje veikloje gali veikti „gerumo ekonomika".

Menas gali būti jų ateities verslas, kartu ir ugdomoji, šviečiamoji priemonė kuriant labiau išprususią visuomenę. Dauguma muzikantų kartais pagrįstai jautriai reaguoja į požiūrį, jog turi groti nemokamai, tad svarbu pabrėžti, kad socialinė atsakomybė nereiškia „grojimo nemokamai”, o tokioje srityje kaip menas, tai gali būti traktuojama kaip labai svarbi kultūringos visuomenės ugdymo dalis, papildomos investicijos į ateities klausytoją ir pan.L. Jurkonis jauniesiems muzikantams praktiniais pavyzdžiais norėjo perteikti žinią, kad jau ir dabar yra gerųjų socialinės atsakomybės pavyzdžių mene.

Pavyzdžiui, šioje srityje labai įkvepia (dabar jau visame pasaulyje garsus) muzikantas Yo Yo Ma ir jo nuolatinis siekis savo muziką išnaudoti griaunant sienas tarp kultūrų ir įkvepiant mokytis.

Tam reikalui dabar jis greta savo pagrindinės koncertinės veiklos net įkūrė papildomą organizaciją, kuri vykdo labai daug ugdomųjų, paramos projektų.

padeka

 

LR Kultūros ministerija bei organizatoriai įteikė padėką Liudui Jurkoniui bei pakvietė socialiai atsakingas įmones prisidėti prie visuomeninių iniciatyvų ir projektų, skatinančių pozityvius pokyčius.

LAVA Taryba info (pagal organizatorių inf.)

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts