2015 m. rugsėjo 30 d.

Sutarta dėl pasaulio Darnaus vystymosi tikslų 2030

Rugsėjo 25 dieną Niujorke patvirtintas itin svarbus dokumentas - „Darnaus vystymosi tikslai" (angl. Sustainable Developement Goals, SDG), iki 2030 metų. Derybos dėl šio susitarimo vyko daugiau nei 2 metus.

Dokumentui patvirtinti skirtame Jungtinių Tautų (JT) valstybių vadovų susitikime Lietuvai atstovavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Susitarime numatyta 17 naujų darnaus vystymosi tikslų, kurie pakeitė nuo 2000 m. galiojusius „Tūkstantmečio vystymosi tikslus".

Plačiau apie naujuosius tikslus

Kas naujo SDG tiksluose

Nors „Tūkstantmečio vystymosi tikslai" daug prisidėjo prie skurdo sumažinimo visame pasaulyje, tačiau daugiausia jie fokusavosi į besivystančias šalis ir neturėjo bendros įgyvendinimo strategijos.
 
Rengiant naująją tikslų darbotvarkę iš šių klaidų buvo pasimokyta: naujoji darbotvarkė yra ambicingesnė ir numato veiksmus ne tik besivystančioms, bet ir išsivysčiusioms šalims.
Tikslai apima visas 3 darnaus vystymosi dimensijas: aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę.

Numatyta kovoti su skurdu, skatinti darnų vystymąsi ir vartojimą, švelninti klimato kaitą, rūpintis švariu vandeniu, gerinti infrastruktūrą, kurti tvarius miestus, atskaitingas ir skaidrias institucijas, užtikrinti gerą valdymą, žmogaus teises, įvairovę ir lyčių lygybę.

Esminis naujosios darbotvarkės principas yra „nepalikti nei vieno": tikslai bus laikomi pasiektais tik tada, jeigu jie bus pasiekti visose šalyse ir visoms visuomenės grupėms.

Prie kiekvieno iš 17 darnaus vystymosi tikslų yra numatyti konkretūs 169 uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės.

Darnaus vystymosi tikslų populiarinimo reklamoje - ir Lietuvos prezidentė

Reklamoje apie pasaulio ateitį kalba pasaulinės muzikos, kino įžymybės, mokslininkai, politikai, valstybių vadovai, prie šio klipo taip pat prisijungė JT gerosios valios ambasadoriai: Nobelio taikos premijos laureatė Malala Yousafzai, aktoriai Danielis Craigas ir Charlize Theron, muzikantas Stevie Wonderis, mokslininkas Stephenas Hawkingas ir kiti.
 
Prezidentė D. Grybauskaitė pristato vieną iš prioritetų – tvarų ekonomikos augimą. Reklamoje taip pat filmuojasi Čilės, Liberijos, Pietų Korėjos prezidentės. Reklama apie Darnaus vystymosi tiklsus

Daugiau Darnaus vystymosi tiklų tema:
Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts