2015 m. spalio 28 d.

LAVA – tarptautinio tinklo „CSR Europe“ narė, nacionalinė partnerė

Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA prisijungė prie tarptautinio atsakingo verslo tinklo, jungiančio per 10 tūkst. atsakingo verslo organizacijų – „CSR Europe“ ir tapo nacionaline šalies partnere.

„Tai svarbi narystė tiek asociacijos nariams, tiek visam atsakingam verslui Lietuvoje. „CSR Europe“ yra didžiausia geriausių Europos atsakingo verslo praktikos, kompetencijų ir žinių platforma. Ši narystė suteikia galimybę keistis patirtimi, dalyvauti prestižiniuose atsakingo verslo renginiuose, mokymuose bei dalyvauti formuojant Europos atsakingo verslo politiką ir kultūrą“, – sakė LAVA Tarybos pirmininkė Audronė Alijošiutė.

LAVA Tarybos vadovės teigimu, „CSR Europe“ – tai organizacija, kurios dėka jos nariai užmezgė nuolatinį dialogą su Europos Sąjungos institucijomis dėl verslo korporatyvinės atsakomybės, įsipareigojimų ir vaidmens reikšmės didinimo, siekiant, kad Europos ekonomika taptų ne tik konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis pagrįsta ekonomika pasaulyje, bet ir užtikrintų pažangų, tvarų ir integruotą augimą. 

 „CSR Europe“ buvo įkurta 1995 m., kaip atsakas į Europos komisijos kvietimą verslui spręsti struktūrinio nedarbo problemą ir su socialine atskirtimi bei diskriminacija susijusius iššūkius. 

Organizacija siekia didinti atsakingo verslo žinomumą ir skatinti darnaus vystymosi  filosofiją bei praktiką įmonių, Europos Sąjungos institucijų, nacionalinių vyriausybių, akademinės bendruomenės ir kitų suinteresuotų šalių tarpe.

2001 m. „CSR Europe“ nutarė plėstis nacionaliniu lygmeniu, siekdama sukurti glaudesnį bendradarbiavimą su vietos ĮSA organizacijomis ir verslu. Dabar tai yra didžiausias ir įtakingiausias globaliai veikiantis tarptautinių korporacijų ir nacionalinių partnerių tinklas Europoje.

Apie LAVA – Lietuvos atsakingo verslo asociaciją

Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA vienija šalies įmones ir organizacijas, kurios siekia veikti atsakingai ir įgyvendinti darnaus vystymosi principus – remiasi etiškos veiklos principais, gerbia darbuotojų žmogaus ir darbo teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo. LAVA misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. LAVA atstovauja Lietuvą Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) iniciatyvoje. Pagrindiniai LAVA tikslai: skatinti atsakingos veiklos principų plėtrą, formuoti jų kriterijus bei vertės suvokimą ir vertinimą visuomenėje, versle ir tarp institucijų; teikti siūlymus dėl atsakingos veiklos strategijų, programų, įstatymų, kriterijų, vertinimo principų valstybės institucijos bei padėti juos diegti veikloje; dalintis patirtimi, padėti diegti atsakingos veiklos principus, bendradarbiauti su atsakingos veiklos tikslus keliančiomis įskaitant tarptautines, organizacijomis. Plačiau: www.asociacijalava.lt

LAVA inf.
Parengė: R. Gaudinskaitė

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts