2015 m. lapkričio 26 d.

Mokslo studija „Socialinė atsakomybė verslo ir viešajame sektoriuje“

Lapkričio 26 d. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedra pažymėjo savo 20-metį.

Ta proga Šiaulių arenoje vykusios Šiaulių regiono verslo ir pasiekimų parodos metu buvo pristatyta naujausia katedros mokslo studija „Socialinė atsakomybė verslo ir viešajame sektoriuje“.

Zickien 1Mokslo studijos sudarytoja ir mokslinė redaktorė prof. Skaidrė Žičkienė pažymėjo, jog šis leidinys bus labai naudingas akademinei bendruomenei, verslo įmonių vadovams ir viešojo sektoriaus tarnautojams, viešojo sektoriaus darbuotojams, visiems, kurie domisi socialinės atsakomybės teoriniais ir praktiniais klausimais.

„Idėja išleisti tokį leidinį kilo mūsų Vadybos katedros kolektyvui. Džiugu, kad labai noriai šiam leidiniui straipsnius pateikė ir kitų Lietuvos universitetų mokslininkai – Klaipėdos, A. Stulginskio, Vilniaus, M. Romerio universitetų ir ISM.

Vieno straipsnio bendraautorė yra iš Vokietijos. Pastaruoju metu labai daug kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę, tačiau apie socialinę atsakomybę turi diskutuoti ir viešasis sektorius. Šioje mokslo studijoje yra pateikti socialinės atsakomybės problemos teoriniai aspektai ir apibendrinami konkretūs tyrimai.

Leidinį sudaro trys dalys: Konceptualieji socialinės atsakomybės klausimai, Socialinės atsakomybės raiška versle ir Socialinė atsakomybė viešajame sektoriuje“, – painformavo Vadybos katedros vedėja ir knygos mokslinė redaktorė prof. Skaidrė Žičkienė.Atsak 13

Vadybos katedros 20-mečio sukakčiai skirto renginio metu Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tarybos pirmininkė Audronė Alijošiutė išsamiai apžvelgė atsakingo verslo situaciją Lietuvoje ir naujausių lyginamųjų tyrimų su Suomija rezultatus, atsakė į Socialinių mokslų fakulteto mokslininkų klausimus.

Renginio pabaigoje Vadybos katedros kolektyvą 20-mečio proga sveikino Šiaulių universiteto mokslo prorektorė prof. Diana Šaparnienė, Socialinių mokslų fakulteto dekanas doc. Gintaras Šaparnis, fakulteto katedrų atstovai, svečiai iš Baltarusijos, Lenkijos ir Latvijos.

Mokslo studija „Socialinė atsakomybę verslo ir viešajame sektoriuje“ – pirmoji naujosios Šiaulių universiteto leidyklos išleista knyga.


ŠU Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts