2015 m. gruodžio 01 d.

12 „NAVA 2014" apdovanojimų - LAVA įmonėms!

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau aštuntą kartą pagerbė socialiai atsakingiausiais įmones. 

Iš LAVA narių apdovanojimus gavo Teo LT, specialūs prizai skirti: UAB Antalis, AB Swedbank, AB Achema, UAB EKT, UAB SDG ir SPA Vilnius.

Iš viso LAVA priklausančioms įmonėms atiteko net 12 NAVA apdovanojimų!

„Šia valstybės institucijų iniciatyva siekiame populiarinti įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti atsakingo verslo principus savo veikloje. Pelnas yra svarbus, bet ne vienintelis įmonių tikslas – tokią pagrindinę žinią skleidžia Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Pagrindinis apdovanojimas „Socialiai atsakinga įmonė 2014“ įteiktas Panevėžyje įsikūrusiai gamybos bendrovei „AQ Wiring Systems“ už jos darbų, stiprinančių visuomenės pasitikėjimą verslu, visumą.

Didelių įmonių kategorijoje nominacija „Metų darbovietė 2014“ atiteko bendrovei „Teo LT“ už sprendimus, kuriais įmonė siekia pateisinti darbuotojų lūkesčius, vadovaujantis saugios ir patikimos darbovietės principais. Įmonei „Teo LT“ taip pat atiteko ir „Metų aplinkosaugos įmonės 2014“ vardas. Didelių įmonių kategorijoje ji įvertinta už nuoseklias pastangas, įtvirtinant organizacijos dirbančiųjų pasiekimus bei formuojant nuoseklų požiūrį į aplinkosaugai aktualius klausimus, vienijant įvairias visuomenės grupes aplinkosaugos problemoms spręsti.

„Atsakingas verslas yra ne tik mūsų vertybės, bet ir konkretūs verslo sprendimai. Jei sakome, kad siekiame tvarumo, tai daugiau kaip 90 proc. visos „Teo“ sunaudojamos elektros yra iš atsinaujinančių šaltinių. Jei sakome, kad etika ir skaidrumas mums yra svarbu, tai to paties reikalaujame iš savo partnerių“, – sako „Teo“ vadovas Kęstutis Šliužas.

Didžiųjų tarpe „Metų bendruomeniškiausia įmone 2014“ tapo AB „Litgrid“. Bendrovė įvertinta už bendruomenės, kaip partnerio nuomonės išklausymą, sprendžiant verslo plėtros klausimus bei požiūrį, kuris padeda įvairiapusiškai augti ir stiprėti visuomenei.

Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje „Metų darbovietė 2014“ nominacija už atsakingą požiūrį į darbuotojų socialinės gerovės užtikrinimą atiteko bendrovei „Smiltynės perkėla“. Šioje kategorijoje „Metų bendruomeniškiausia įmone 2014“ tapo konsultacijų bendrovė „SDG“. Jai apdovanojimas skirtas už reikšmingas iniciatyvas ir darbus, kurie sulaukia pasekėjų už šalies ribų.

Pagrindinį apdovanojimą pelniusi įmonė „AQ Wiring Systems“ susižėrė dar du prizus tarptautinių įmonių, jų filialų, atstovybių, veikiančių Lietuvoje kategorijoje. Nominacija „Metų darbovietė 2014“ šiai kabelių pynių bei elektromechaninių sistemų gamintojai atiteko už aukštus verslo etikos standartus ir įvairiapusišką prevencinių priemonių, užtikrinančių saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams taikymą.

Bendrovei „AQ Wiring Systems“ tarptautinių įmonių gretose įteiktas ir „Metų aplinkosaugos įmonė 2014“ apdovanojimas už praktinius sprendimus, kurie prisideda prie pažangaus darbuotojų požiūrio į aplinkosaugos kultūros formavimą kasdienėje darbo veikloje ir gyvenamoje aplinkoje.

Tuo tarpu bendruomeniškiausia tarptautine įmone Lietuvoje buvo paskelbta bendrovė „Coca-Cola HBC Lietuva“ už pastangas siekiant ilgalaikių tikslų – kurti bei puoselėti partnerystę su bendruomenėmis, prisidėti prie jų socialinių poreikių tenkinimo.

„Per pastarąjį dešimtmetį bendrovės socialinė atsakomybė ir tvari plėtra tapo integruota mūsų verslo dalimi, – sakė „Coca-Cola HBC“ Baltijos šalių prekybos vadovas Valdas Pakštys. – Bendrovės programų dėmesio centre yra vartotojų sveikata ir gerovė, poveikio aplinkai mažinimas, tvari plėtra visoje mūsų „tiekimo grandinėje“ bei vertės kūrimas bendruomenėms. Mūsų rezultatus rodo tai, kad šių metų rugsėjo mėnesį „Coca-Cola HBC“ įmonių grupė jau antrus metus iš eilės buvo įvardinta pasauline gėrimų gamintojų lydere tvarios plėtros srityje pagal „Dow Jones“ ir „Europe Sustainability“ indeksus“.

Pirmą kartą įsteigtą apdovanojimą – „Metų sportiškiausia įmonė 2014“ – pelnė įmonė „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. Ji įvertinta už sporto iniciatyvų palaikymą, populiarinimą, įsitraukimą, krašto garsinimą ir ryžtą nugalėti.  Skatindama sveiką gyvenseną, uosto direkcija skiria ypatingą dėmesį ir savo darbuotojų sveikatai, sportinėms veikloms.

Sociologinio tyrimo išvadose pažymima, kad socialinės atsakomybės principų nepaisantis verslas šiuolaikinių technologijų amžiuje per itin trumpą laiką gali patirti didžiulių nuostolių savo reputacijai ir prekės ženklo nuvertėjimą. Visuomenės sąmoningumui socialiai atsakingo verslo srityje po truputį augant ir keliant socialinės atsakomybės principų kartelę aukštyn, įmonės ateityje bus dar labiau suinteresuotos plėtoti socialiai atsakingą verslą.

Renginio pradžioje vyko ĮSA forumas, kurio metu verslo, akademinės bendruomenės, visuomenės ir valstybinio sektoriaus atstovai dalinosi patirtimi ir įžvalgomis apie socialinės atsakomybės svarbą versle. Forume dalyvavo LAVA Tarybos vadovė Audronė Alijošiutė. 


Daugiau nuotraukų iš renginio ministerijos „Facebook“ paskyroje (Dainiaus Labučio / ELTA nuotr.).

Visas apdovanojimų sąrašas (LAVA narių apdovanojimai išskirti mėlynu šriftu): 

NACIONALINIO ATSAKINGO VERSLO APDOVANOJIMO 2014 NUGALĖTOJAI

Nominacijoje „Metų darbovietė 2014“ apdovanotos:

Didelių įmonių kategorija

AB „Teo“ LT (už sprendimus, kuriais siekiama pateisinti darbuotojų lūkesčius, atitinkančius saugiai ir patikimai darbovietei keliamus reikalavimus)

Papildomi sertifikatai

AB „Achema“ (už indėlį į darbuotojų mokymosi ir sveikatingumo skatinimą ir prioriteto įdarbinant teikimą ekonomiškai jautresniems šalies rajonams)

AB „Lietuvos paštas“ (už socialinio dialogo su darbuotojais puoselėjimą ir lygių galimybių užtikrinimą)

Labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių kategorija 

AB „Smiltynės perkėla“ (už atsakingą požiūrį į darbuotojų socialinės gerovės užtikrinimą)

Papildomi sertifikatai

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (už organizacijos, kurios veikla paremta „plokščios“ organizacinės struktūros plėtojimu ir lanksčiu darbo organizavimu, pasiekimus)

UAB „SDG“ (už atsakingą požiūrį į darbuotojų skatinimo ir motyvavimo sistemos suformavimą ir objektyvų vertinimą)

Tarptautinių įmonių ar jų filialų / atstovybių, veikiančių Lietuvoje, kategorija 

UAB „AQ Wiring Systems“ (už aukštų verslo etikos standartų laikymąsi ir įvairiapusišką prevencinių priemonių, užtikrinančių saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams taikymą)

Papildomi sertifikatai

UAB „Mondelez Lietuva Production“ (už darbuotojų premijavimo sistemos susiejimą su darbuotojų skatinimu prisidėti prie nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos bei rūpinimusi savo sveikata)

UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ (už aukštų atvirumo, sąžiningumo ir atskaitingumo standartų įmonėje taikymą ir darbuotojų pilietiškumo skatinimą)

 

Nominacijoje „Metų aplinkosaugos įmonė 2014“ apdovanotos:

Didelių įmonių kategorija 

AB „Teo“ LT (už nuoseklias pastangas siekiant įtvirtinti organizacijos dirbančiųjų pasiekimus bei formuojant nuoseklų požiūrį į aplinkosaugai aktualius klausimus, suvienijant įvairias visuomenės grupes sprendžiant aplinkosaugines problemas)

Papildomi sertifikatai

UAB „Eugesta“ (už efektyvų resursų naudojimo skatinimą ir aktyvų darbuotojų įtraukimą į aplinkosauginių iniciatyvų įgyvendinimą)

UAB „Šiaulių vandenys“ (už progresyvius atliekų tvarkymo sprendimus ir gyventojų ekologinės savimonės ugdymą)

Tarptautinių įmonių ar jų filialų / atstovybių, veikiančių Lietuvoje, kategorija

UAB „AQ Wiring Systems“ (už praktinius sprendimus, kurie prisideda prie pažangaus darbuotojų požiūrio į aplinkosauginę kultūrą formavimo kasdienėje darbinėje veikloje ir gyvenamojoje aplinkoje)

Papildomi sertifikatai

UAB „Antalis“ (už tvaraus verslo vystymą ir aplinkosaugos projektų plėtojimą ir sklaidą)

AB „Swedbank“ (už sisteminius sprendimus, prisidedančius prie išteklių, turinčių poveikį aplinkai, suvartojimo mažinimo)

Sertifikatas

UAB „SDG“ (už kompleksinį aplinkai draugiškų sprendimų taikymą bei aplinkosauginio švietimo projekto Kauno mieste įgyvendinimą)

 

Nominacijoje „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2014“ apdovanotos:

Didelių įmonių kategorija 

AB „Litgrid“ (už bendruomenės, kaip partnerio nuomonės išklausymą, sprendžiant verslo plėtros klausimus bei požiūrį, kuris padeda įvairiapusiškai augti ir stiprėti visuomenei, kurioje vykdo veiklą)

Papildomi sertifikatai

UAB „Mano būstas LT“ (už pažangių sprendimų įgyvendinimą, skatinant glaudesnį dialogą bendruomenių viduje)

SPA Vilnius (už požiūrį, kad sėkmingam verslo vystymui nepaprastą reikšmę turi integracija į bendruomenę)

Labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių kategorija

UAB „SDG“ (už reikšmingas iniciatyvas ir darbus, kuriais sulaukia pasekėjų už šalies ribų)

Papildomi sertifikatai

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (už indėlį prisidedant prie visuomenės bendruomeniškumui svarbių vertybių skatinimo ir pridėtinę vertę kuriančių projektų visuomenei vystymo)

UAB „Interneto žinios“ (už gerosios socialinės praktikos pavyzdžių, socialinių reklamų, prasmingų labdaros projektų sklaidą ir aktyvų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis)

Tarptautinių įmonių ar jų filialų / atstovybių, veikiančių Lietuvoje, kategorija

UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ (už pastangas siekiant ilgalaikių tikslų – kurti bei puoselėti partnerystę su bendruomenėmis, prisidedant prie jų socialinių poreikių tenkinimo)

Papildomi sertifikatai

UAB „Antalis“ (už aktyvų įsitraukimą į bendruomenės ugdymą aplinkosauginiais klausimais ir socialinę atsakomybę puoselėjančių organizacijų sutelkimą bendriems tikslams)

AB „Swedbank“ (už darbuotojų ir visuomenės švietimą tvarios veiklos aspektais ir dalyvavimą labdaringuose projektuose)

 

Nominacijoje „Metų sportiškiausia įmonė 2014“ apdovanota:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (už sporto iniciatyvų palaikymą, populiarinimą, įsitraukimą, krašto garsinimą ir ryžtą nugalėti)

 

Nominacijoje „Socialiai atsakinga įmonė 2014“ apdovanota:

UAB „AQ Wiring Systems“ (už priemonių, kuriomis stiprinamas visuomenės pasitikėjimas verslu, visumą)

Pagal Socialinės ir darbo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus inf.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts