2015 m. gruodžio 03 d.

Seimo ŽT komitetas: įmonės negali apsiriboti pelno siekimu

LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pranešimas

Gruodžio 3 dienos posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas apsvarstė Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos pateiktą pasiūlymą dėl „žaliosios kortelės“ dėl įmonių socialinės atsakomybės principus įgyvendinančio ES teisėkūros pasiūlymo. Seime gautas Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos laiškas dėl įmonių socialinės atsakomybės, kuriame pažymima, kad įmonės negali apsiriboti pelno siekimu, ignoruodamos žmogų, socialines ir aplinkosaugines jų vykdomos veiklos pasekmes.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos lygmens įmonių socialinės atsakomybės klausimų reglamentavimas fragmentiškas, o ES valstybėse narėse šie klausimai taip pat reglamentuojami skirtingai, Prancūzijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja siūlo kreiptis į Europos Komisiją, raginant ją įmonių socialinės atsakomybės klausimui skirti daugiau dėmesio ir pateikti Europos Sąjungos lygiu įmonių socialinės atsakomybės principus įgyvendinantį teisėkūros pasiūlymą, taikytiną daugumai įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra Europos Sąjungoje, numatantį tinkamas priežiūros priemones bei nustatantį veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas. Šį kreipimąsi į Europos Komisiją siūloma pateikti kaip „žaliąją kortelę“.

Komitetas, susipažinęs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ūkio ministerijos bei Aplinkos apsaugos ministerijos nuomonėmis, išreiškė pritarimą Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos pateiktam pasiūlymui dėl "žaliosios kortelės“ dėl įmonių socialinės atsakomybės principus įgyvendinančio ES teisėkūros pasiūlymo, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad naujos pasiūlymo įgyvendinimo priemonės neturėtų tapti per didele našta mažoms, vidutinėms ir labai mažoms įmonėms.

Komitetas pažymėjo, kad, siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus ir siekiant, kad Europos Sąjungos ekonomika taptų pažangi, tvari ir integracinė, būtina remtis tarptautiniu mastu pripažįstamais principais bei gairėmis, tarp kurių yra siekis užtikrinti žmogaus teises, eliminuoti bet kokios formos privalomąjį ar priverstinį darbą, panaikinti vaikų išnaudojimą darbui, panaikinti diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija, užtikrinti lyčių lygybę, asociacijų laisvę bei teisę į kolektyvines derybas. Taip pat komitetas išreiškė nuomonę, kad įmonės turėtų siekti veikti atsakingai ir integruoti darnaus vystymosi principus į savo veiklas ir strategijas.

Komiteto nuomone, prisiimdamos socialinę atsakomybę, įmonės gali užsitarnauti ilgalaikį darbuotojų, vartotojų ir piliečių pasitikėjimą, o tai skatintų įmonių konkurencingumą.

Pranešimą paskelbė: Asta Markevičienė, Lietuvos Respublikos Seimas


 LAVA taip pat pateikė rekomendacijas dėl Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos pasiūlymo.

LAVA iš esmės pritarė Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Rezoliucijai  ir pasiūlymui kreiptis į Europos komisiją (EK), pažymėdama, kad nors esminiai ĮSA klausimai nėra sureguliuoti nacionaliniame lygmenyje, iniciatyva prasminga ir savalaikė šiuolaikinių globalių grėsmių akivaizdoje.

LAVA taip pat išreiškė pasitikėjimą, kad EK, pasinaudodama gerąja ES šalių patirtimi, parengs detalius pasiūlymus verslo atsakomybės teisinės bazės stiprinimui, apibrėš racionalius reikalavimus verslui dėl savo poveikių atskleidimo, neapsiribodama  tik deklaratyviais pareiškimais.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts