2016 m. vasario 25 d.

Kviečia NAVA - prasideda paraiškų teikimo laikas

Nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos įmonės, padariusios didžiausią pažangą 2015 m. įmonių socialinės atsakomybės srityje ir prisidėjusios prie socialinės  atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje.

Nuo vasario 29 iki kovo 29 d. (imtinai) įmonės gali teikti dalyvio paraiškas devintą kartą vyksiančiam Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursui. Paraiškos teikiamos el. paštu nava@socmin.lt.

 

Įmonės galės varžytis trijose nominacijose: „Metų darbovietė", „Metų bendruomeniškiausia įmonė" ir „Metų aplinkosaugos įmonė".

Kiekviena nominacija bus skirstoma į tris kategorijas, atskirai apdovanojant labai mažas, mažas ar vidutines, dideles ir tarptautines įmones ar jų filialus/atstovybes, veikiančias Lietuvoje.

Devintą kartą vyksiančiuose atsakingo verslo apdovanojimuose numatyta ir papildoma nominacija už jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimą.

Šia nominacija bus apdovanota įmonė, kuri 2015 m. daugiausia prisidėjo prie darbo rinkos skatinimo priemonių įgyvendinimo bei gerosios patirties viešinimo.

Išsamesnė dalyviams aktuali informacija skelbiama konkursą organizuojančios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) internetinėje svetainėje www.socmin.lt. Plačiau: socialinės partnerystės skyriaus vyriausioji specialistė Laura Gaidienė, tel. 8 706 68213.


Daugiau apie konkursą: http://www.socmin.lt/lt/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialine-atsakomybe-isa/nacionalinis-atsakingo-verslo-apdovanojimas.html

Nuo 2013 m. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Ūkio bei Aplinkos ministerijomis bei socialiniais partneriais, jis  finansuojamas iš tikslinių valstybės biudžeto lėšų.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts