2016 m. kovo 01 d.

NARIŲ NAUJIENOS: Kiek ES struktūrinių fondų lėšos prisidėjo prie Lietuvos darnaus vystymosi tikslų pasiekimo?

Finansų ministerijos užsakymu UAB „Deloitte Lietuva“ įgyvendina 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų poveikio darniam vystymuisi Lietuvoje vertinimą.

Vertinimo metu yra siekiama nustatyti, kaip ir kiek ES struktūrinių fondų lėšos prisidėjo prie Lietuvos darnaus vystymosi tikslų pasiekimo.

Šiuo metu vyksta baigiamasis vertinimo etapas, kuomet yra derinamos vertinimo išvados, formuluojami strateginiai siūlymai ir rekomendacijos.

2016 m. kovo 7 d. UAB „Deloitte Lietuva” organizuoja diskusiją, kurios tikslas – aptarti / verifikuoti vertinimo išvadas tiek su ES struktūrinius fondus administruojančiomis institucijomis, tiek ekspertais, dirbančiais darnaus vystymosi srityje.

Diskusiją moderuos UAB „Deloitte Lietuva“ vyr. projektų vadovas Juozas Mikulis. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti. Apie sprendimą dalyvauti prašome pranešti el. paštu iki kovo 4 d.

Diskusijos pradžia – 9:00 val.
Vieta – viešbutis CONTI (Raugyklos g. 7/2, Vilniuje), konferencijų salėje „Nemunas“.


Diskusijos darbotvarkė:

9:00 – 9:10

Pasitikimo kava

Trumpa įžanga: 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio darniam vystymusi vertinimas: tikslai, uždaviniai ir metodika (UAB „Deloitte Lietuva“ vyr. projektų vadovas Juozas Mikulis)

9:10 – 10:00

Strateginis lygmuo: ar žinome investicijų į darnią plėtrą kryptį?

  • Ar pakanka formalaus darnaus vystymosi strategijos ir ES struktūrinių fondų panaudojimo strategijos atitikimo?
  • Kaip apibrėžėme 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų paramą darniai plėtrai ekonominėje, socialinėje ir aplinkosauginėje srityse?
  • Kaip galėtume perimti tarptautinę gerąją patirtį? Užsienio geroji praktika (pvz. Slovėnijos atvejis) rodo, kad pakankamas dėmesys strategijai ir atskirų strateginių dokumentų suderinamumui padeda pasiekti itin gerų rezultatų darnaus vystymosi srityje.

10:00 – 11:00

Programos lygmuo: ar turėjome pakankami priemonių/ įrankių darnaus vystymosi principui integruoti ir poveikiui matuoti?

  • Ką galime daryti geriau? Nustatyta, kad formalus reglamentavimas ir iš jo kylantys reikalavimai geriausiai atkreipia dėmesį į darnios plėtros klausimus. Tačiau platesnio principo suvokimo ir taikymo vis dar trūksta.
  • Kaip galime vertinti poveikį, jeigu nežinome, ką matuojame ir kodėl? Labiausiai horizontalaus prioriteto integravimo priemonės išplėtotos aplinkosaugos ir rodiklių srityje. Atskirai darniam vystymuisi priskirtų rodiklių nėra, dauguma darnų vystymąsi sieja su aplinkosauginiais stebėsenos rodikliais.

11:00 – 12:00

Operacinis lygmuo: kaip ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojai ir projektų vykdytojai suvokia darnaus vystymosi sąvoką?

  • Kokiomis priemonėmis galėtume patobulinti 2007 – 2013 m. susiklosčiusią situaciją? 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų projektų finansavimo sąlygų aprašuose darnaus vystymosi principas dažnai tebuvo formalumas. Dažnai darnus vystymasis susiaurinamas iki aplinkosaugos klausimų, o ES struktūrinius fondus administruojančioms institucijoms trūksta platesnių žinių apie darnų vystymąsi, jo elementus ir būdus, kaip galima užtikrinti šio principo įgyvendinimą.


Kilus klausimams, galite kreiptis toliau nurodytais kontaktais:

Gytis Jakštonis, Consultant| Consulting
Deloitte Lietuva UAB

Jogailos st. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 255 3095 | Fax: +370 5 212 6844
gjakstonis@deloittece.com | www.deloitte.lt

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts