2016 m. kovo 10 d.

LAVA ir VDU pasirašė bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį

2016 m. kovo 9 d. Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA pasirašė bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU).

Sutartį pasirašė LAVA valdybos pirmininkė Lina Morkūnaitė ir VDU mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė.

Susitikime taip pat dalyvavo LAVA direktorė Audronė Alijošiutė, inicijavusi šios sutarties sudarymą.

Sutartimi įtvirtinamas abipusiai naudingų tikslų, susijusių su darnaus ir atsakingo verslo plėtra, siekimas.

Partneriai ketina organizuoti regioninius renginius atsakingo verslo temomis, bendradarbiauti organizuojant VDU studentų meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas bei įgytų žinių pritaikomumą, vystant ir siūlant temas ar vykdant užsakomuosius mokslo tyrimus, darbus apie verslo atsakomybę, organizuojant studentų praktikas ir pan.

Taip pat planuojama bendradarbiauti projektinėje veikloje, kuriant ir bendrai vykdant įvairius projektus bei kitose srityse.


LAVA info, VDU fotografijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts