2016 m. balandžio 01 d.

LAVA seminaras: verslo atskaitingumas ir žmogaus teisės

Kovo 31 d. banko Swedbank centrinėje atstovybėje vyko Lietuvos atsakingi verslo asociacijos LAVA seminaras, kurio metu kalbėta apie organizacijos strategines kryptis veiklas, vykdomas 2016 m. bei pasidalinta atsakingo verslo aktualijomis.

Šis susitikimas buvo skirtas svarbiam aspektui – ataskaitų rengimui ir jose paliečiamai žmogaus teisių versle temai.

LAVA direktorė Audronė Alijošiutė pristatė atliktą narių socialinės atsakomybės ataskaitų apžvalgą.

A. Alijošiutė pabrėžė, kad ataskaita turėtų būti ne tikslas pati savaime, o priemonė padėti įmonei keistis ir diegti atsakingo verslo principus.

Lietuvoje šiuo metu nėra reikalavimo rengti ataskaitas pagal tam tikrą metodiką, todėl įmonės rengia labai skirtingai. ž

Vieninga metodika ir aiški rodiklių struktūra padėtų ir įmonei, ir skaitytojui vertinti įmonės veiksmingumą.

„Ernst&Young Baltic" atstovas Liudas Jurkonis skaitė pranešimą apie tai, kas yra gera verslo socialinės  atsakomybės atskaita ir kaip ją paruošti, pristatė užsienyje vykdytų ĮSA auditų pavyzdžių, pateikė patarimų, įžvalgų.

L. Jurkonio teigimu, nefinansinių atskeidimų reikalavimas nuo 2017 m. palies tik dideles įmones, tačiau tikėtina, kad netolimoje ateityje visos įmonės turės deklaruoti ne tik ekonominius, bet ir  socialinius bei aplinkosauginius poveikius.

Seminaro dalyviai aptarė Pasaulinio atskaitingumo (Global Reporting Initive, GRI) atskaitų rengimo standarto struktūrą, rodiklius.

Ypač daug dėmesio sulaukė LAVA nario VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas" (EFHR) atstovės  advokato padėjėjos Evelinos Baliko pranešimas apie žmogaus teisų aspektus versle ir dažniausias problemas pranešime „Žmogaus teisių (ŽT) apsauga versle: kas ir kodėl svarbu? Kaip verslas prisideda prie ŽT apsaugos. Problematika Lietuvoje ir didžiausi iššūkiai".

EFHR yra nevyriausybinė organizacija teikianti ne tik nemokamą teisinę pagalbą esant žmogaus teisių pažeidimams, tačiau taip pat ir aktyvus visuomenės narys – Fondas yra asociacijos LAVA narys nuo 2014 m., o šiemet prisijungė prie „Friendly Vilnius" projekto.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2015 m. ataskaitoje pažymėjo EFHR kaip vieną aktyviausių nevyriausybinių organizacijų siekiančių lygybės užtikrinimo šioje srityje.

Žmogaus teisės versle – iššūkiai ir geroji praktika

E. Baliko pasidalino žiniomis ir praktiniais pavyzdžiais, supažindino su teisiniu reglamentavimu, dažniausiai pasitaikančiais pažeidimais diskriminacijos ir privataus gyvenimo apsaugos srityse.

Susitikimo metu pristatyta EFHR kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba parengta atmintinė darbdaviams.

Pranešėjos teigimu, nepaisant EFHR ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdomo visuomenės švietimo, vis dar pasitaiko Lygių galimybių įstatymo ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų pažeidimų, kai darbo skelbimuose kaip kriterijus nurodama lytis, amžius ar šeiminė padėtis.

Diskusijos metu nagrinėti privataus gyvenimo ir asmens duomenų apsaugos pažeidimai, o taip pat pristatyta Lietuvos ir užsienio geroji verslo praktika.

Viena iš pristatytų iniciatyvų – projektas „Friendly Vilnius".

Šio projekto tikslas – skatinti draugišką aptarnavimą ir padėti lankytojams surasti jiems patinkančias vietas pagal skirtingas draugiškumo kategorijas, įskaitant prieinamumą neįgaliesiems, rusų ir lenkų kalbų išmanymą ir kt.

Projektas „Friendly Vilnius" – ne vienintelė socialinė iniciatyva, pristatyta seminaro dalyviams.

LAVA partnerystė: socialinė iniciatyva – „Aš už Lietuvą"

Seminaro svečias Karolis Sargūnas („New Age") susirinkusiems pristatė inicijuojamą projektą „Aš už Lietuvą", skatinantį socialines inovacijas versle ir visuomenėje. LAVA – šio projekto partnerė.

Projekto tikslas – gegužės 27 d. suvienyti organizacijas ir visuomenę bendriems geriems darbams, kurie galėtų tęstis ištisus metus.

Planuojama, kad netrukus pasilies projekto svetainė, kurioje bus galima siūlytis savo projektus arba rinktis iš pateiktų, kur ir kokiais pajėgumais galėtume prisijungti ir padėti įgyvendinti suplanuotas veiklas.

Tikimasi, kad tai bus ilgalaikis projektas, skatinantis visuomenės pilietiškumą, ugdantis savanorystės ir visuomeniškumo įgūdžius.


Programa

2016-03-31, Swedbank cetrinė būstinė. 


 

14:00-14:15        LAVA 2016: nauja valdymo struktūra, veikla ir strateginės kryptys 2016-2018 m.

14:15-14:45         Atsakomybės ataskaitų rengimas: LAVA narių ĮSA ataskaitų kokybė, apžvalga, diskusija, A. Alijošiutė

14:45-15:45         Kas yra gera verslo socialinės  atsakomybės atskaita ir kaip ją paruošti. Pavydžiai, patarimai, įžvalgos, patirtys. Diskusija. Ernst&Young Baltic, Liudas Jurkonis

15:45-15:50         Pertraukėlė       

15:50-16:20         Žmogaus teisių (ŽT) apsauga versle: kas ir kodėl svarbu? Kaip verslas prisideda prie ŽT apsaugos. Problematika Lietuvoje ir didžiausi iššūkiai. EFHR, Evelina Baliko, advokato padėjėja

16:20-17:00         Svečiai: Socialinė iniciatyva „Aš už Lietuvą". Karolis Sargūnas (VšĮ „New Age")

LAVA ir EHFR inf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts