2016 m. balandžio 30 d.

NARIŲ NAUJIENOS. Teo paskelbė 10-tąją ĮSA ataskaitą

2016 m., tradiciškai, balandžio pabaigoje, paskelbta jau dešimtoji „Teo“ AB (ir šeštoji „Teo“ grupės) Korporatyvinės socialinės atsakomybės ataskaita.

Šią ataskaitą bendrovė rengia vieną kartą per metus ir skelbia drauge su metiniais veiklos rezultatais organizacijos svetainėje, taip pat biržos tinklalapyje. Ataskaita pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

Šiomis ataskaitomis „Teo“ siekia pateikti nefinansinę atsakingo verslo informaciją savo suinteresuotoms šalims: klientams, akcininkams, investuotojams, darbuotojams, tiekėjams, verslo ir socialiniams partneriams bei plačiajai visuomenei.

„Teo“ yra Jungtinių Tautų (JT) atsakingo verslo iniciatyvos verslui „Pasaulinis susitarimas“ (angl. Global Compact) narė nuo 2005 metų birželio. 2015 metais sukako 10 šios narystės metų.

Ši ataskaita yra parengta atsižvelgiant į Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principus „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“, toliau: GRI) gaires G4 bei reikalavimus telekomunikacijų įmonėms.

G4 gairės yra tarptautiniu mastu rekomenduojamos kaip viena pažangiausių nefinansinės atskaitomybės metodikų, skirtų matuoti ir pateikti informaciją vidaus bei išorės suinteresuotoms grupėms. Ši „Teo“ ataskaita antrą kartą rengiama atsižvelgiant į GRI 4 rekomendacijas, o dar ankstesnės ataskaitos rengtos atsižvelgiant į GRI versijos G3.1 reikalavimus bei taip pat į telekomunikacijų sektoriui keliamus reikalavimus.

Plačiau: https://www.teo.lt/ma2015/node/82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teo inf.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts