2016 m. gegužės 16 d.

NARIŲ NAUJIENOS: ESO paskelbė 2015 m. ĮSA ataskaitą

ESO, kuri veiklą pradėjo 2016 m. sausio 1 d., reorganizavimo būdu sujungus AB LESTO (toliau – LESTO) ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ (toliau – „Lietuvos dujos“), paskelbė 2015 metų LESTO socialinės atsakomybės veiklos ataskaitą. Tai šeštoji ataskaita, kuri yra rengiama kasmet lietuvių ir anglų kalbomis.

Šioje pažangos ataskaitoje pristatoma 2015 metų LESTO pažanga gerinant ryšius su klientais ir rinkos dalyviais, projektai aplinkosaugos srityje, taip pat iniciatyvos darbuotojams bei visuomenei. Ataskaitoje taip pat aprašomos bendrovės LESTO 2015 metų socialinės atsakomybės kryptys, veiksmai ir pasiekimai.

ESO generalinio direktoriaus Liudo Liutkevičiaus teigimu, įmonė prie darnesnės visuomenės pirmiausia prisideda darydama tai, ką moka geriausiai – užtikrindama patikimą energijos tiekimą bei skirstymą. Taip pat – aktyviai dalyvaudama piliečių švietime saugaus ir racionalaus energijos vartojimo klausimais.

„Džiugu, kad mūsų pastangos pernai įvertintos ir apdovanojimais – mūsų kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru įgyvendintas ir savo ekologinį pėdsaką mažinti skatinantis projektas „Darni mokykla“ Švedijos verslo apdovanojimų konkurse buvo paskelbtas geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva, o už pasiektą pažangą gerinant ryšius su investuotojais 2015 metais laimėjome apdovanojimus geriausios metinės ir bendrovės valdymo ataskaitos bei geriausios interaktyvių ryšių su investuotojais kategorijose, abiejose užimdami 3 vietą.

Visa tai skatina dar labiau tobulėti – tikime, kad 2016-aisiais, mums veikiant jau kaip ESO, visuomenė tik dar labiau pajus mūsų pastangas ir kuriamą naudą“, – sakė ESO vadovas.

2015 metais į socialinės atsakomybės veiklas ypač aktyviai įsitraukė LESTO darbuotojai: kaip žinias apie energijos taupymą ir saugų elgesį su elektra skleidžiantys lektoriai, jie dalyvavo renginiuose bendruomenėms ir mokiniams. Išplėstas ir bendradarbiavimas su bibliotekomis – jos tapo itin svarbiu keliu norint pasiekti mažų miestelių ir kaimų gyventojus, dalyvauti jų švietime mokant naudotis internetu ir su jo pagalba paprasčiau užsisakyti kasdienes paslaugas.

Bendrovė yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) dalyvė ir teikia kasmetinę Pažangos ataskaitą, parengtą remiantis susitarimo principais bei JT „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“) gairėmis. Šios gairės yra rekomenduojamos JT „Pasaulinio susitarimo“ nariams, kaip įmonės darnios veiklos matavimo, pristatymo ir atskaitomybės vidaus ir išorės suinteresuotoms grupėms priemonė.

Socialinės atsakomybės Pažangos ataskaitos skelbiamos ESO interneto svetainėje www.eso.lt (Socialinės atsakomybės skiltyje), vertybinių popierių biržos „NASDAQ Baltic“ tinklalapyje bei „Pasaulinio susitarimo“ tinklalapyje, įmonės profilyje, www.globalcompact.org.

2015 metų AB LESTO Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita

Ataskaitą parengė Agnė Juravičienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts