2016 m. gegužės 10 d.

NARIŲ NAUJIENOS: EKT paskelbė ĮSA ataskaitą 2015

Kaip teigia organizcijos direktorius Gintas Umbrasas ataskaito skelbiamoje vadovo kalboje, siekdama vykdyti socialinį dialogą su įvairiomis šalimis bei plačiau skleisti socialiai atsakingas idėjas,  2013 m. rugpjūčio mėn. EKT tapo viena iš „Lietuvos atsakingo verslo asociacijos“ (LAVA)  iniciatorių ir  steigėjų, aktyviai dalyvaujanti jos veikloje. EKT dalyvauja ir Jungtinių Tautų Pasauliniame susitarime (Global Compact), kurį Lietuvoje atstovauja LAVA. 

Vadovo teigimu, svarbu jausti atsakomybę ne tik verslo partneriui, darbuotojui, bet ir visuomenei. 

„ Suvokiame,  kad  verslui  apsiriboti  vien  pelno  siekimu  būtų  trumparegiška. Tikime,  kad profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai yra įmonės sėkmės pagrindas, todėl siekiame nuolat ugdyti ir mokyti savo darbuotojus, rūpintis ir jų asmenine gerove. Tai padeda išlaikyti darbuotojų motyvaciją ir lojalumą“,– sako EKT vadovas. 

Įmonėje siekiama, kad šalia finansinių tikslų būtų rūpinamasi darbuotojais, aplinka ir visuomene, nes aplinka ir verslas yra tampriai susiję.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, remiantis ne tik į finansiniais, bet ir skaidrumo bei viešumo kriterijais – viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių.

Plačiau – EKT Socialinės atsakomybės ataskaitoje 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts