2016 m. rugsėjo 17 d.

Apie žmogiškųjų išteklių valdymo kokybę

Dėmesio – aktualūs renginiai Kaune.

Darbo jėgos stygius, visuomenės senėjimas, skirtingų kartų darbuotojų poreikiai kelia naujus iššūkius žmonių išteklių valdymui.

Organizacijoms, siekiant pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, nepakanka tik tradicinio žmonių išteklių valdymo. Būtinas kokybinis pokytis, įvertinant tai, kad organizacijos žmonių išteklių valdymas gali sąlygoti ne tik teigiamas, bet ir neigiamas pasekmes tiek darbuotojams, tiek organizacijai.

Naudojant darbuotojų skaičiaus mažinimo strategijas, didėjant darbo intensyvumui ar nekuriant pozityvių bendradarbiavimo santykių, dažnėja darbuotojų sveikatos problemos ir darbuotojų neatvykimas į darbą dėl ligų, mažėja teigiamos darbuotojų nuostatos – organizacinis įsipareigojimas ar pasitenkinimas darbu, taip pat darbuotojams tampa vis sunkiau suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą bei išvengti streso.  

Susiduriame su darbuotojų sveikatos problemomis, kurios ilgalaikėje perspektyvoje transformuojasi į organizacijos ir visuomenės problemas. Siekiant spręsti darbuotojų sveikatos – streso, perdegimo ir kt. – problemas tikslinga vykdyti tyrimus organizacijose ir, remiantis jais, pateikti praktinius sprendimo siūlymus.

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros prof. dr. Asta Savanevičienė ir lektorė dr. Živilė Stankevičiūtė vykdo mokslinį projektą „Darbuotojų psichikos sveikatos regeneracijos ir stiprinimo tyrimo metodologija“.

Šis projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Projekto tikslas – parengti tyrimo metodologiją, įgalinančią nustatyti organizacinių veiksnių poveikį darbuotojų psichikos sveikatai (stresui, perdegimui ir t.t.).

Kviečiame Jus dalyvauti projekto veiklose:

  1. 2016 m. rugsėjo 21 d. 17.30 val.– atvira paskaita „Work-related Stress in flexible Workplaces - A Challenge to Decent Work“ (anglų kalba). Paskaitą skaitys svečias iš Vokietijos Ph. Dr. Guido Becke, Darbo ir ekonomikos institutas, Bremeno universitetas. Paskaita vyks Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Konferencijų salėje, Gedimino g. 50, Kaunas
  2. 2016 m. rugsėjo 22 d. 15.00 val. – apvaliojo stalo diskusija pasidalinant įžvalgomis ir patirtimis apie Jūsų organizacijoje taikomas darbuotojų streso mažinimo praktikas ir kitus su darbuotojų psichikos sveikata susijusius aspektus. Diskusija vyks Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Konferencijų salėje, Gedimino g. 50, Kaunas

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis zivile.stankeviciute@ktu.lt

StockSnapFree foto

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts