2017 m. vasario 09 d.

Universitetas siekia vertinti savo socialinę atsakomybę

„Socialinės atsakomybės“ terminas nėra naujas, įvairiose diskusijose su politikais ir visuomenės veikėjais dar sulaukiama klausimų, ką reiškia įmonių arba verslo socialinė atsakomybė. Ypač darosi neaišku, kai kalbama apie nevyriausybinio sektoriaus bei valstybinių institucijų socialinę atsakomybę.

Šiam aktualiam klausimui nagrinėti metų pradžioje Kauno technologijos universiteto (KTU) akademinė bendruomenė prisijungė prie bendro su įvairiomis Europos šalimis vykdomo projekto, kuriuo bus siekiama audituoti Europos universitetų socialinę atsakomybę ir kartu ugdyti studentų žinias, gebėjimus bei kompetencijas socialinei atsakomybei suvokti.

Trejų metų projekto „Socialinės universitetų atsakomybės auditavimas ir sertifikavimas“ (angl. „CertSRA: Certificate in University Social Responsibility“) tikslas – ne tik sukurti socialinės universitetų atsakomybės auditavimo programą, bet ir ugdyti studentų socialinius gebėjimus tarpkultūrėje aplinkoje, papildomai ugdyti komandinio darbo ir tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus ir kalbines kompetencijas bei didinti studentų įsidarbinimą ir įsitvirtinimą darbo rinkoje.

Projekte KTU atstovauja Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) dėstytojų tyrėjų komanda (projekto vadovė dr. D. Maumevičienė, projekto tyrėjos iš Edukologijos katedros ir Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros) ir Studentų atstovybė, atstovaujama Agnės Medėkšaitės, Kristinos Laurinčiukaitės, Monikos Samuolytės ir Ievos Kurkulytės.

Šio Erasmus+ programos strateginės partnerystės projekto koordinatorius yra Jungtinės Karalystės Nacionalinė studentų atstovybė. Projekto partneriai taip pat yra Edinburgo universitetas (Škotija), Porto universitetas (Portugalija), Europos studentų sąjunga bei Porto universiteto Studentų sąjunga. Projekte, kuris bus vykdomas iki 2019 rugpjūčio 31 dienos, dalyvaus apie 60 studentų iš trijų minėtų universitetų.

Planuojama, kad dalyvaudami projekte ir intensyvioje mokymosi programoje virtualiai ir tiesioginio kontakto metu studentai mokysis apie socialinės atsakomybės vertinimo kriterijus, audito vykdymo procesą ir rezultatų pateikimą, o vėliau įgytas žinias praktiškai pritaikys projekto partnerių šalyse, atlikdami Edinburgo, Porto, Kauno technologijos universitetų ir Europos studentų sąjungos socialinės atsakomybės auditą.

Projekto metu sukurti produktai bus pristatyti baigiamojoje projekto konferencijoje, organizuojamoje 2019 m. pavasarį. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti internetinėje svetainėje www.essaproject.eu

 Pagal KTU pranešimą spaudai,
Šaltinis: ktu.edu/lt/ziniasklaidai/naujiena/startuoja-socialine-universitetu-atsakomybe-vertinsiantis-projektas
Foto: KTU

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts