2017 m. kovo 02 d.

Sutartis dėl tarnautojų antikorupcinių mokymų

Valstybės tarnybos departamentas su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ sutartį.

Projekto tikslas – stiprinti jautriose korupcijai srityse dirbančių valstybės tarnautojų kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Pagal projektą, bus mokomi tarnautojai, kurių veikla susijusi su viešaisiais pirkimais, įdarbinimu, Europos Sąjungos ir kitokios paramos lėšų skirstymu ir naudojimu, sveikatos apsauga, ūkio subjektų priežiūra ir kontrole.

Taip pat bus sukurtas tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos el. mokymų kursas, kurį tarnautojai galės išklausyti nuotoliniu būdu. Šis mokymų kursas apims mokymo metodikas, mokymo užduočių scenarijus (užduočių rinkinius) ir testų rinkinius.

Planuojama, kad projekto metu mokymus išklausys ne mažiau kaip 3000 valstybės tarnautojų. Numatoma projekto trukmė – 48 mėnesiai.

 

Pagal Valstybės tarnybos departamento pranešimą,
http://www.valstybestarnyba.gov.lt/lt/news/visuomenei/pasirasyta-sutartis-del-tarnautoju-antikorupciniu-mokymu-689.html

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts