2017 m. liepos 13 d.

Lietuvos atsakingo verslo asociacija ieško vadovo

LAVA  – nacionalinė asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos principus savo veikloje,

IEŠKO: DIREKTORIAUS (ĖS).

LAVA direktorius (ė) – tai ambicinga, ryžtinga, siekianti teigiamų pokyčių Lietuvai asmenybė. Tai pozicija, apimanti ir vadovavimo, ir lyderystės kompetencijas.

LAVA direktoriaus (ės) – tikslai sutampa su Asociacijos misijos ir jos tikslų įgyvendinimu, aptariami, įgyvendinami su Asociacijos valdybos ir Ekspertų tarybos pagalba.

Reikalavimai kandidatui:
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą ne mažesnį kaip magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo atsakomybės arba susijusiose srityse;
3. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Lauktume susidomėjusių dirbti LAVA direktoriumi (e) gyvenimo aprašymo ir laiško, tiksliau paaiškinančio motyvaciją ir lūkesčius.

Dokumentus siųskite LAVA Valdybos pirmininkei adresu: lina.kapcinskiene@kesko.lt

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts