APIE MUS

LAVA – nacionalinė atsakingo verslo asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, siekiančias diegti ir vadovautis atsakingos ir darnios veiklos principais.

Tai atsakingo verslo ir gerosios praktikos dalijimosi vieta, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.


LAVA nariai įsipareigoja veikti vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo ir atsakingumo aplinkai principais, laikytis „Pasaulinio susitarimo“ principų bei siekti jų užtikrinimo savo veiklos aplinkoje. Teikti viešas ataskaitas apie vykdomą atsakingą veiklą.

Asociacija siekia ne tik skleisti atsakingos veiklos idėją, rodyti sektinus pavyzdžius, diegiant socialinės atsakomybės principus Lietuvos versle, bet ir formuoti atsakingos veiklos kriterijus. Konsultuoti, dalintis patirtimi tarp narių, organizuoti atvirus visuomenei seminarus, konferencijas, mokymus, kitus renginius, bendradarbiauti su darnaus vystymosi tikslų siekiančiomis (įskaitant tarptautines) organizacijomis.

LAVA teikia siūlymus valstybės institucijoms dėl atsakingos veiklos kriterijų, vertinimų, strategijų, programų, įstatymų bei kitų teisės aktų, formuoja atsakingos veiklos kriterijus bei stiprina atsakingos veiklos vertės suvokimą visuomenėje.  


ISTORIJA

Asociacija susikūrė iš nuo 2005 m. Lietuvoje veikusio Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT). Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. tai – Lietuvos  atsakingo verslo asociacija LAVA, tęsianti NAVĮT veiklas.

LAVA susiformavo iš nuo 2005 m. Lietuvoje veikusio neformalaus Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo NAVĮT, kuris vienijo Lietuvos atsakingo verslo įmones ir organizacijas, daugiausia Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ nares.

„Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. pristatė Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP), kuravusi socialinės atsakomybės veiklas Lietuvoje bei globojusi NAVĮT. 2013 m. metų liepos 1 d. JTVP baigė savo veiklą Lietuvoje, o NAVĮT nusprendė formalizuotis ir išplėsti savo veiklą – tapti asociacija LAVA.

LAVA taip pat priklauso „CSR Europe“ (Europos atsakingo verslo asociacija, jungianti apie 10 000 narių Europoje).

Čia galima semtis geriausios praktinės patirties iš atsakingo verslo organizacijų, iš tarptautinių asociacijų ir dalintis savo patirtimi, bendradarbiauti ir mokytis kurti atsakingai.