APIE MUS

LAVA – nacionalinė atsakingo ir tvaraus verslo asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, siekiančias diegti ir vadovautis darnaus vystymosi principais.

Tai tvaraus, atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi vieta, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.


LAVA nariai įsipareigoja veikti vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo ir atsakingumo aplinkai principais, laikytis darnaus vystymosi principų bei siekti jų užtikrinimo savo veiklose ir teikti viešas tvarumo ataskaitas.

Asociacija siekia ne tik skleisti tvarumo bei atsakingos veiklos idėją, rodyti sektinus tvaraus verslo pavyzdžius Lietuvos versle, bet ir formuoti atsakingos veiklos kriterijus. Konsultuoti, dalintis patirtimi tarp narių, organizuoti atvirus visuomenei seminarus, konferencijas, mokymus, kitus renginius, bendradarbiauti su darnaus vystymosi tikslų siekiančiomis (įskaitant tarptautines) organizacijomis bei teikti visuomenei ir valstybės institucijomis informaciją apie vykdomą narių atsakingą veiklą, gerosios praktikos pavyzdžius – tai LAVA veiklos sritys.

LAVA teikia siūlymus valstybės institucijoms dėl tvarumo bei atsakingos veiklos kriterijų, vertinimų, strategijų, programų, įstatymų bei kitų teisės aktų, formuoja atsakingos veiklos kriterijus bei stiprina atsakingos veiklos vertės suvokimą visuomenėje.  


ISTORIJA

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) įkurta 2013 m. rugpjūčio 30 d.  vienija įmones ir organizacijas, keliančias sau tvarumo tikslus, siekiančias veikti atsakingai ir integruoti  darnaus vystymosi principus į savo veiklas bei strategijas. LAVA  tęsia Lietuvoje veikusio Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) veiklas, kuris jungė Lietuvos atsakingo verslo praktikus nuo 2005 m.

LAVA yra „CSR Europe“ (Europos atsakingo verslo asociacija) narė.

Čia galima semtis geriausios praktinės patirties iš atsakingo verslo organizacijų, iš tarptautinių asociacijų ir dalintis savo patirtimi, bendradarbiauti ir mokytis kurti atsakingai.