DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

– TAI SIEKIŲ, SUSIJUSIŲ SU ATEITIES TARPTAUTINE PLĖTRA, RINKINYS. JĮ SUDARĖ JUNGTINĖS TAUTOS, ŠIUOS SIEKIUS PROPAGUODAMOS KAIP TARPTAUTINIUS DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLUS. ŠI PROGRAMA PAKEITĖ „TŪKSTANTMEČIO VYSTYMOSI TIKSLŲ“ PROGRAMĄ, PASIBAIGUSIĄ 2015 M. DVT PROGRAMA BUS VYKDOMA NUO 2015 M. IKI 2030 M. SUFORMULUOTA 17 TIKSLŲ IR 169 KONKREČIŲ UŽDUOČIŲ TIEMS TIKSLAMS PASIEKTI …