DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS

SKATINTI TVARŲ, VISAAPIMANTĮ IR DARNŲ EKONOMINĮ AUGIMĄ, PRODUKTYVŲ ĮDARBINIMĄ IR TINKAMĄ DARBĄ

 

Maždaug pusė pasaulio gyventojų vis dar gyvena už 2 JAV dolerius per dieną. Pasaulinis nedarbo lygis yra 5,7 proc., o darbas neužtikrina galimybės daugelyje vietų pabėgti nuo skurdo. Dėl tokios lėtos ir nevienodos pažangos mums reikia permąstyti savo ekonominę ir socialinę politiką, kuria siekiama panaikinti skurdą.

Dėl nuolatinių tinkamų darbo galimybių trūkumo, nepakankamų investicijų ir nepakankamo vartojimo sumažėja pagrindinė socialinė sąlyga, kurios pagrindas yra demokratinė visuomenė: kad visi turi teisę į pažangą. Nors vidutinis metinis realaus BVP vienam gyventojui metinis augimo tempas visame pasaulyje didėja, vis dar yra daug besivystančių šalių, kurių augimo tempas lėtas, darbo našumas mažėja ir nedarbo lygis didėja, dėl mažesnio darbo užmokesčio pradeda prastėti gyvenimo lygis.

Tvarus ekonomikos augimas reikalauja, kad visuomenė sukurtų sąlygas, kurios leistų žmonėms turėti kokybiškas darbo vietas, kurios skatintų ekonomiką ir nekenktų aplinkai. Darbo galimybės ir tinkamos darbo sąlygos taip pat reikalingos kiekvienam darbingo amžiaus gyventojui. Turi būti suteikta daugiau galimybių naudotis finansinėmis paslaugomis, kad būtų galima valdyti pajamas, kaupti turtą ir daryti produktyvias investicijas. Didesni įsipareigojimai dėl prekybos, bankininkystės ir žemės ūkio infrastruktūros taip pat padės didinti našumą ir sumažinti nedarbo lygį pasaulyje ir skurdžiausiuose regionuose.

UŽDAVINIAI

8.1. Skatinti ekonominį augimą tenkantį vienam gyventojui pagal nacionalines aplinkybes ir ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse.

8.2. Pasiekti didesnį ekonominį produktyvumą įvairinant, tobulinant technologijas ir diegiant naujoves, taip pat daugiausia dėmesio skiriant didelės pridėtinės vertės ir darbo jėgos sektoriams.

8.3. Skatinti į vystymąsi orientuotą politiką, kuri remia produktyvią veiklą, padorų darbo vietų kūrimą, verslumą, kūrybiškumą ir naujoves, ir skatinti formuoti ir plėtoti mikroįmones, mažas ir vidutines įmones, įskaitant galimybę naudotis finansinėmis paslaugomis.

8.4. Iki 2030 m. laipsniškai gerinti pasaulio energijos vartojimo efektyvumą paslaugų ir gamybos srityje ir stengtis atsieti ekonomikos augimą nuo aplinkos būklės blogėjimo.

8.5. Iki 2030 m. pasiekti visišką ir produktyvų užimtumą ir tinkamas darbo sąlygas visoms moterims ir vyrams, įskaitant jaunimą ir neįgaliuosius, ir vienodą atlyginimą už vienodos vertės darbą visiems.

8.6. Iki 2020 m. gerokai sumažinti nedirbančio, nesimokančio ar nedalyvaujančio kitose veiklose jaunimo dalį.

8.7. Iki 2025 m. imtis neatidėliotinų ir veiksmingų priemonių priverstiniam darbui panaikinti, šiuolaikinei vergijai ir prekybai žmonėmis nutraukti ir užtikrinti, kad būtų uždraustos ir panaikintos blogiausios vaikų darbo formos, įskaitant vaikų karių įdarbinimą ir naudojimą.

8.8. Apsaugoti darbo teises ir skatinti saugią ir  tvarią darbo aplinką visiems darbuotojams, įskaitant migruojančius darbuotojus, ypač migrantus, ir darbuotojus, kurie dirba nestabiliai.

8.9. Iki 2030 m. parengti ir įgyvendinti tvaraus turizmo skatinimo politiką, kuria būtų kuriamos darbo vietos ir skatinama vietos kultūra ir produktai.

8.10. Stiprinti nacionalinių įstaigų gebėjimus skatinti ir plėsti prieigą prie bankų, draudimo ir finansinių paslaugų visiems.

8.A. Padidinti pagalbos prekybai paramą besivystančioms šalims, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims, įskaitant sustiprintos integruotos prekybos su mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis techninės pagalbos sistemą.

8.B. Iki 2020 m. parengti ir įgyvendinti pasaulinę jaunimo užimtumo strategiją ir įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos visuotinį darbo vietų paktą.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS