GERA SVEIKATA IR GEROVĖ

UŽTIKRINTI SVEIKĄ GYVENIMĄ IR SKATINTI VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ GEROVĘ

 

Daug daugiau žmonių šiandien gyvena sveikiau nei pastarąjį dešimtmetį. Nepaisant to, žmonės vis dar bereikalingai kenčia nuo ligų, kurioms galima užkirsti kelią ir jų išvengti, vis dar per daug žmonių miršta per anksti. Norint įveikti ligas ir blogą sveikatą, reikės bendrų ir ilgalaikių pastangų, sutelkiant dėmesį į gyventojų grupes ir regionus, kurie buvo apleisti.

UŽDAVINIAI

3.1. Iki 2030 m. sumažinti motinų mirtingumo santykį iki mažiau nei 70 iš 100 000 gimimų.

3.2. Iki 2030 m. užkirsti kelią naujagimių ir jaunesnių nei 5 metų vaikų mirties atvejams. Visos šalys siekia sumažinti naujagimių mirtingumą iki ne mažiau kaip 12 iš 1000 naujagimių; ir iki 5 metų vaikų mirtingumą iki ne mažiau kaip 25 iš 1000 vaikų.

3.3. Iki 2030 m. nutraukti AIDS, tuberkuliozės, maliarijos ir apleistų tropinių ligų epidemijas ir kovoti su hepatitu, vandens pernešamomis ligomis ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis.

3.4. Iki 2030 m. prevencijos ir gydymo priemonėmis sumažinti trečdalį ankstyvo mirtingumo nuo neužkrečiamų ligų ir skatinti psichinę sveikatą bei gerovę.

3.5. Stiprinti piktnaudžiavimo narkotikais prevenciją ir gydymą, įskaitant piktnaudžiavimą narkotikais ir žalingą alkoholio vartojimą.

3.6. Iki 2020 m. perpus sumažinti kelių eismo įvykių mirčių ir sužalojimų skaičių pasaulyje.

3.7. Iki 2030 m. užtikrinti visuotinę prieigą prie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant šeimos planavimą, informavimą ir švietimą, ir reprodukcinės sveikatos integravimą į nacionalines strategijas ir programas.

3.8. Užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą, įskaitant finansinės rizikos apsaugą, prieigą prie kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų ir prieigą prie saugių, veiksmingų, kokybiškų ir įperkamų pagrindinių vaistų ir vakcinų visiems.

3.9. Iki 2030 m. gerokai sumažinti mirčių ir ligų skaičių dėl pavojingų cheminių medžiagų naudojimo, oro, vandens ir dirvožemio taršos.

3.A. Sustiprinti Pasaulio sveikatos organizacijos pagrindų konvencijos įgyvendinimą dėl tabako kontrolės visose šalyse.

3.B. Remti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų vakcinų ir vaistų, visų pirma besivystančių šalių, mokslinius tyrimus ir plėtrą, suteikti prieigą prie prieinamų esminių vaistų ir vakcinų.

3.C. Iš esmės padidinti besivystančiose šalyse, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir mažose salų šalyse, sveikatos priežiūros darbuotojų finansavimą ir sveikatos priežiūros darbuotojų įdarbinimą, plėtrą, mokymą ir išlaikymą.

3.D. Stiprinti visų šalių, ypač besivystančių šalių, gebėjimus išankstiniam įspėjimui, rizikos mažinimui ir nacionalinių bei pasaulinių pavojų sveikatai valdymui.

 

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS