PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA

UŽTIKRINTI VISIEMS PRIEIGĄ PRIE PRIEINAMOS, PATIKIMOS, DARNIOS IR MODERNIOS ENERGIJOS

 

Energetika tikriausiai yra viena svarbiausių kiekvieno pasaulio iššūkio ar suteiktos galimybės dalis. Tebūnie tai darbo rinkai, saugumui, klimato kaitai, maisto pramonei ar didėjančioms pajamoms – energijos prieinamumas be galo svarbus visiems. Darbas siekiant šio tikslo yra ypač svarbus, nes jis susijęs su kitais darnaus vystymosi tikslais. Siekiant sukurti tvaresnes ir įtraukias bendruomenes ir atsparumą aplinkosaugos klausimams, pvz.: klimato kaitai, labai svarbu sutelkti dėmesį į visuotinę prieigą prie energijos, didesnį energijos vartojimo efektyvumą ir didesnį atsinaujinančios energijos naudojimą naujomis ekonominėmis ir darbo galimybėmis.

Šiuo metu yra apie 3 milijardai žmonių, kuriems trūksta prieigos prie švaraus maisto ruošimo sprendimų ir kurie patiria pavojingą oro taršos lygį. Be to, šiek tiek mažiau nei 1 milijardas žmonių dirba be elektros energijos, o 50% jų randasi vien į pietus nuo Sacharos esančios Afrikos. Laimei, per pastarąjį dešimtmetį padaryta pažanga, susijusi su atsinaujinančios elektros energijos naudojimu iš vandens, saulės ir vėjo energijos, taip pat mažėja suvartojamos energijos santykis BVP vienetui.

Vis dėlto iššūkis toli gražu nėra išspręstas ir reikia daugiau galimybių naudotis švariu kuru ir technologijomis, ir reikia padaryti daugiau pažangos siekiant integruoti atsinaujinančią energiją į pastatų, transporto ir pramonės galutinio vartojimo programas. Taip pat reikia didinti viešąsias ir privačias investicijas į energetiką ir daugiau dėmesio skirti reguliavimo sistemoms ir naujoviškiems verslo modeliams, kad pertvarkytų pasaulio energetikos sistemas.

UŽDAVINIAI

7.1. Iki 2030 m. užtikrinti visuotinę prieigą prie prieinamų, patikimų ir modernių energijos paslaugų.

7.2. Iki 2030 m. iš esmės padidinti atsinaujinančios energijos dalį pasauliniame energijos šaltinių derinyje.

7.3. Iki 2030 m. padvigubinti pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo pagerėjimo rodiklį.

7.A. Iki 2030 m. stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant palengvinti prieigą prie švarios energijos mokslinių tyrimų ir technologijų, įskaitant atsinaujinančią energiją, energijos vartojimo efektyvumą ir pažangias bei švaresnes iškastinio kuro technologijas, ir skatinti investicijas į energetikos infrastruktūrą ir švarios energijos technologijas.

7.B. Iki 2030 m. išplėsti infrastruktūrą ir modernizuoti tvarių energetikos paslaugų teikimo technologiją besivystančiose šalyse, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, mažose salų besivystančiose šalyse pagal jų atitinkamas paramos programas.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS