SUMAŽINTI BADĄ

PANAIKINTI BADĄ, UŽTIKRINTI APSIRŪPINIMĄ MAISTU IR GERESNĘ MITYBĄ, SKATINTI DARNŲ ŽEMĖS ŪKĮ

 

Maisto sistema yra sudaryta iš aplinkos, žmonių, institucijų ir procesų, kurių metu  yra gaminami, apdorojami ir pateikiami vartotojams žemės ūkio produktai. Kiekvienas maisto sistemos aspektas turi įtakos galutiniam prieinamumui ir pasiekiamumui – vartotojų galimybei pasirinkti tinkamus ir saugius maisto produktus bei sveiką mitybą. Sprendžiant nepakankamos mitybos klausimus reikia imtis koordinuotų veiksmų ir papildomų intervencijų į žemės ūkio ir maisto sistemą, gamtinių išteklių valdymą, visuomenės sveikatos ir švietimo bei politikos sritis.

Po ilgiau trukusio pagerėjimo pasaulinis badas vėl auga. Konfliktai, sausra ir su klimato kaita susijusios nelaimės yra vienas iš pagrindinių veiksnių, dėl kurių vyksta šis pasikeitimas.

Ties bado riba esanių žmonių dalis visame pasaulyje išaugo nuo 10,6 proc. 2015 m. iki 11,0 proc. 2016 m.

Pagalba žemės ūkiui besivystančiose šalyse 2016 m. siekė 12,5 mlrd. JAV dolerių, tai rodo ženklų sumažėjimą nei 1980 m.

2016 m. 26 šalys patyrė aukštą arba vidutiniškai aukštą maisto kainų augimą, kuris galėjo neigiamai paveikti aprūpinimą maistu.

UŽDAVINIAI

2.1. Iki 2030 m. nutraukti badą ir užtikrinti, kad visi žmonės, ypač vargšai ir pažeidžiamose situacijose esantys asmenys, įskaitant kūdikius, galėtų saugiai ir sveikai maitintis ištisus metus.

2.2. Iki 2030 m. nutraukti bet kokias prastos mitybos formą, įskaitant iki 2025 m.  tarptautiniu mastu pasiekti sutartus tikslus, susijusius su vaikų, jaunesnių nei 5 metų dėl bado kilusiomis ligomis, spręsti paauglių, nėščių ir žindančių moterų ir vyresnio amžiaus žmonių mitybos poreikius.

2.3. Iki 2030 m. padvigubinti mažų maisto gamintojų, ypač moterų, čiabuvių, šeimos ūkininkų, ganyklų ir žvejų našumą ir pajamas, įskaitant saugią ir vienodą prieigą prie žemės, kitų gamybos išteklių, žinių, finansinių paslaugų.

2.4. Iki 2030 m. užtikrinti tvarias maisto gamybos sistemas ir įgyvendinti atsparias žemės ūkio praktikas, didinančias produktyvumą ir gamybą, kurios padeda išlaikyti ekosistemas, stiprinančias gebėjimą prisitaikyti prie klimato kaitos, ekstremalių oro sąlygų, sausrų, potvynių ir kitų nelaimių ir palaipsniui gerinti žemės ir dirvožemio kokybę.

2.5. Iki 2020 m. išlaikyti sėklų, auginamų augalų ir ūkiuose auginamų bei naminių gyvūnų ir susijusių laukinių rūšių genetinę įvairovę, taip pat pasitelkiant gerai valdomus ir diversifikuotus sėklų ir augalų bankus nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis ir skatinant prieigą prie teisingo dalijimosi.

2.A. Didinti investicijas, įskaitant sustiprintą tarptautinį bendradarbiavimą, kaimo infrastruktūroje, žemės ūkio mokslinių tyrimų ir plėtros tarnybose, technologijų plėtros ir augalų bei gyvulių genų bankuose, siekiant padidinti žemės ūkio gamybos pajėgumus besivystančiose šalyse, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse.

2.B. Pataisyti ir užkirsti kelią prekybos apribojimams ir iškraipymams pasaulio žemės ūkio rinkose, lygiagrečiai panaikinant visas žemės ūkio eksporto subsidijas ir visas lygiaverčio poveikio eksporto priemones.

2.C. Priimti priemones, užtikrinančias tinkamą maisto produktų rinkų ir jų išvestinių finansinių priemonių veikimą, ir palengvinti savalaikę prieigą prie rinkos informacijos, įskaitant informaciją apie maisto atsargas, siekiant padėti sumažinti itin didelį maisto kainų svyravimą.

 

Šiame kontekste verslas tapo svarbiu partneriu kuriant ir teikiant efektyvius, keičiamus ir praktinius maisto saugos ir tvaraus žemės ūkio sprendimus. Kiekvienas žemės ūkio tiekimo grandinės dalyvis, įskaitant ūkininkus, gamintojus, prekybininkus, mažmenininkus, investuotojus ir vartotojus, atlieka svarbų vaidmenį kuriant tvarias maisto sistemas, kurios skatina aprūpinimą maistu, saugo aplinką ir užtikrina ekonomines galimybes.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS